Innovatiedistricten, campussen, fieldlabs, broedplaatsen, science parks, incubators, accelerators….. Het barst van de initiatieven om jonge en doorstartende innovatieve bedrijven de juiste plek en werkomgeving te bieden. Daarbij gaat het om de ‘software’ (zoals innovatie-ecosysteem, begeleiding en financiering van startups en business development) én de ‘hardware’ (adequate gebouwen en een aantrekkelijk gebied).

Tijdens het gratis toegankelijke webinar ‘Succesvolle innovatieomgevingen’ dat we in samenwerking met vakblad BT/Stadszaken organiseren, staat de vraag centraal hoe je een succesvolle innovatie-omgeving ontwikkelt.

Vragen zijn:

  • Wat zijn de kritische voorwaarden om een succesvolle innovatie-omgeving te realiseren?
  • Hoe creëer je onderscheidend vermogen in relatie tot die andere meer dan 150 initiatieven voor campussen/incubators/field labs etcetera in Nederland?
  • Wat is een passende rolverdeling tussen overheden, vastgoedpartijen en andere betrokkenen als het gaat om investeringen, exploitatie en organisatie van een innovatie-omgeving?

Tijdens het webinar geven u inzicht in concrete frameworks en kengetallen, maar presenteren we ook concepten en ervaringen van meerdere typen innovatieomgevingen. 
Met andere woorden: wat werkt wel, wat werkt niet?

We zijn toonaangevend op het gebied van innovatieomgevingen en kunnen bogen op ruime praktijkervaring met het begeleiden van campussen, innovatiedistricten en innovatieclusters.
Alleen al in de laatste anderhalf jaar voerden en voeren we projecten uit in Leiden, Rotterdam, Maastricht, Twente, Utrecht, Tilburg, Helmond, Sittard-Geleen, Amsterdam, Venlo, Heerlen en ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden voor dit vrij toegankelijke BCI webinar 

Wij hopen u op 13 oktober online te ontmoeten!
 

Ontvang nieuws van BCI