Vestigingsplaatsfactoren Europese fabriekslocatiekeuze in kaart

Opdrachtgever: leidende toeleverancier voor de automotive industrie


Opdracht

Wat is de optimale locatie voor een nieuw te realiseren fabriek in Europa?

Kern van het project

Het uitvoeren van een feitelijke en onafhankelijke locatievergelijking ten behoeve van de vestigingsplaatskeuze voor deze nieuwe fabriek in Europa.

Methode

De locatiekeuze-aanpak van Buck Consultants International is in dit project in zijn geheel toegepast. Gestart is met een kick-off fase waarin het projectprofiel (bijvoorbeeld de omvang van de investering in termen van aantal en typen werknemers, omvang van de site, etc.) is bepaald.

Op basis van een beperkt aantal echt kritische locatiefactoren is een eerste analyse gedaan op landniveau. Hierbij zijn verschillende landen in West-, Centraal- en Oost-Europa met elkaar vergeleken. Besloten werd om de locatiekeuze te richten op Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Servië en Macedonië.

In de volgende fase is op basis van een gedetailleerde set aan kosten-, kwaliteits- en risicofactoren een vergelijking gemaakt van verschillende relevante regio’s in de genoemde zes landen. Gebaseerd op deze vergelijking zijn de vijf beste regio’s geïdentificeerd in twee overblijvende landen: Roemenië en Macedonië. Deze regio’s zijn bezocht door het team van Buck Consultants International, waarbij tijdens deze site visits diepte-interviews zijn gehouden met onder meer regionale ontwikkelingsmaatschappijen, vastgoedpartijen en werving- en selectiebureaus. Alle data zijn gevalideerd zodat een goed onderbouwde aanbeveling aan de klant kon worden gedaan met betrekking tot welke drie regio’s als beste uit de analyse naar voren kwamen. Deze drie regio’s zijn vervolgens samen met een team van de klant bezocht. In dit team zaten managers van alle disciplines en functies die betrokken waren bij de uiteindelijke vestigingsplaatskeuze. Buck Consultants International heeft het bedrijf ook ondersteund in de onderhandelingen over investeringssubsidies en belastingvoordelen.

Resultaten

Realisatie van een nieuwe succesvolle fabriek in Macedonië


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert