Procesmanagement voor stadsdistributie - Logistiek Protocol Delft

Gemeente Delft


Opdracht

Het verminderen van de inzet van zware en vervuilende vrachtvoertuigen voor de binnenstad van Delft door het voorbereiden van een logistiek protocol en het begeleiden van de gemeentelijke diensten bij de invoering.

Kern van het project

De gemeente Delft wil de overlast van vrachtverkeer in de binnenstad van Delft tot een minimum beperken, om daarmee de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. Door een inrijverbod voor vrachtverkeer voor de gehele binnenstad in te voeren (met de mogelijkheid voor het verkrijgen van een ontheffing) heeft de gemeente een instrument in handen om ondernemers te sturen naar schoon en efficiënt vervoer.

Methode

Buck Consultants International werkt al jarenlang samen met de gemeente Delft aan vergroten van de logistieke efficiency van de bevoorrading. BCI heeft de gemeente ondersteund bij het invoeren van een milieuzone voor het vrachtverkeer en het realiseren van Maatwerkdistributie/Stadslogistiek Delft. Daarmee is een dienst gecreëerd waarmee gebundelde distributie en collectie van deelzendingen beschikbaar is voor alle bedrijven die de binnenstad bevoorraden.

Om meer bedrijven te prikkelen om van deze dienst gebruik te maken, heeft BCI de gemeente geassisteerd bij het invoeren van het logistiek protocol. BCI heeft hiervoor het proces met het bedrijfsleven aangestuurd en de gemeente ondersteund bij het aanpassen van de interne processen die nodig zijn voor de uitvoering van het inrijverbod en ontheffingen voor zwaar verkeer. Tevens levert BCI de neutrale voorzitter en secretaris voor de Commissie Bevoorrading Delft, waarin samen met alle stakeholders de uitwerking van het logistiek protocol wordt begeleid. Deze Commissie heeft een groot draagvlak opgeleverd om nieuwe verbeteringen in de distributie in de stad gezamenlijk door te voeren.

Resultaten

Afname van het aantal zware vrachtauto’s in de binnenstad door een intensieve samenwerking tussen stakeholders bij het voorbereiden en invoeren van maatregelen om de efficiency in stadslogistiek te vergroten.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert