Monitoring opzet en resultaten van synchromodaal transport in de praktijk

Connekt


Opdracht

Het in kaart brengen van de opzet en resultaten van alle door de Topsector Logistiek in de afgelopen jaren ondersteunde synchromodale projecten en ontwikkelingen, in samenwerking met TNO.

Kern van het project

De Topsector Logistiek ontwikkelt kennis, producten en diensten om synchromodaal transport in de praktijk op te pakken en uit te voeren. Bedrijven krijgen sinds 2012 de mogelijkheden om projectideeën in te dienen en ondersteuning te verkrijgen bij de voorbereidingen van synchromodaal transport. Buck Consultants International heeft zowel businessplannen geschreven voor de start van synchromodaal transport als de resultaten geëvalueerd.

Methode

De synchromodale diensten van een bedrijf worden in kaart gebracht, en de resultaten worden jaarlijks met de deelnemers besproken. Hierbij ligt de nadruk op de bespaarde kilometers over de weg en de bespaarde CO2-uitstoot. Deze worden berekend met een door Buck Consultants International zelf ontwikkelde methode. Deze maatschappelijk-economische resultaten van synchromodaal transport zijn belangrijk voor zowel het bedrijfsleven als de samenleving. De regering rekent de Topsector Logistiek ook op deze resultaten af.

Resultaten

Het project geeft een compleet overzicht van de ontwikkeling van synchromodale transportdiensten bij bedrijven in Nederland en laat zien hoeveel wegkilometers en CO2-emissie er per jaar in ons land bespaard worden. Daarnaast heeft BCI veel kennis over alle synchromodale initiatieven in Nederland.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert