Een flinke toename in XXL warehouses en buitenlandse investeerders: het gaat goed met Nederland als vestigingslocatie voor DC's. Hoe kunnen we verder optimaliseren binnen DC's met automatisering, digitalisering en mensen? Welke vestigingsregio's zijn hot? En wat is de keerzijde van de steeds grotere DC's? De verdozing van Nederland zoals het Den Haag wordt genoemd, gaat aan banden gelegd worden. Wat is de impact?

Op 12 februari vindt de Logistiekdag plaats in Arnhem. De discussie over de zogenaamde verdozing van het landschap vraagt om zorgvuldige afwegingen. Voordelen en nadelen van grote logistieke centra vragen om een onderbouwde ruimtelijke keuze. René Buck, directeur Buck Consultants International gaat nader in op de drijfveren achter schaalvergroting van distributiecentra, de locatievoorwaarden die zij stellenen de vraag of gemeenten en provincies hieraan tegemoet moeten komen.

Andere sprekers die deelnemen aan dit themacongres zijn:

  • Sven Bertens, Head of Research & Strategy JLL
  • Job Sonke, Manager European Distribution Center Hollister
  • Alex van der Plas, Manager Operations DSV
  • Heiko Sandee, Managing Director SmartRobotics

Voor het volledige programma zie Logistiekdag 2020.

Om deel te nemen aan het themacongres registreer hier.

Voor meer informatie neem contact op met René Buck, directeur Buck Consultants International, tel. 024-3790222, rene.buck@bciglobal.com.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Supply chain en werklocaties.

Ontvang nieuws van BCI