Het optimaal benutten van bestaande bedrijventerreinen vergt van gebruikers van panden, ontwikkelaars en gemeenten een andere mindset: herontwikkelen van delen van terreinen (kansenzone) vraagt om denken in nieuwe kansen in plaats vanuit bestaand bedrijfsvastgoed.

In deze bijeenkomst worden inspirerende voorbeelden gepresenteerd van deze zogenaamde ‘brownfieldontwikkelingen’, waarin verouderde gebouwen worden vervangen door nieuwe, duurzame industriële en logistieke gebouwen. Waarom lukt het wél, maar ook: welke barrières moeten worden weggenomen?

Onder leiding van Paul Bleumink, Managing Partner bij Buck Consultants International, vindt een inspirerend debat plaats met de volgende sprekers:

Bestel uw toegangskaart voor Provada via deze link.

Voor bijwonen van deze sessie worden geen additionele kosten gerekend.

Ontvang nieuws van BCI