Economische visie op gebiedsontwikkeling Zuidas Amsterdam

Gemeente Amsterdam


Opdracht

Formuleer een economische visie op de verdere gebiedsontwikkeling van de Zuidas Amsterdam.

Kern van het project

Een toplocatie wordt niet alleen bepaald door omvang: het is te kort door de bocht om te bepalen of een locatie wel of niet ’top’ is op basis van alleen het aantal m2 kantoren. De perspectieven van de kantoormedewerker, het kantoorruimtehurende bedrijf, de vastgoedontwikkelaar en vastgoedinvesteerder en de stad verschillen flink van elkaar.

Methode

Buck Consultants International stelde een SWOT-analyse op en heeft die 4 perspectieven verkend voor de Zuidas én belangrijke concurrenten in het buitenland, leidend tot een gedegen overzicht van sterkten en zwakten. Kansen en bedreigingen kwamen in beeld door relevante trends en ontwikkelingen te analyseren op hun betekenis voor de Zuidas. Concrete aanbevelingen zijn geformuleerd over doorgroei van de Zuidas als kantorenlocatie, perspectiefrijke bedrijvenclusters, omvang van aan te trekken bedrijven (met aandacht voor start-ups), de beschikbaarheid van talent en de bereikbaarheid van de Zuidas.

Resultaten

Een breed gedragen visie op de Amsterdamse Zuidas met concrete handvaten voor actie


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert