Nederland staat voor een grote uitdaging. Er moeten in 11 jaar tijd 1 miljoen huizen bij komen om iedereen in geschikte en betaalbare woningen te laten wonen. Mensen willen daarnaast wonen in een prettige omgeving die gezond, groen én bereikbaar is. Hoe gaan in de toekomst wonen, mobiliteit en een fijne leefomgeving hand in hand?

Het Rijk heeft met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een beeld geschetst waarin het onze steden en regio’s wil versterken en aan elkaar wil verbinden met genoeg ruimte voor het landschap. Maar hoe maken we dat gezonde en bereikbare netwerk van steden? Hoe kunnen stedelijke ov-knooppunten binnen het netwerk versterkt worden én wat betekent dat voor de verdichting binnen steden en de spreiding van de woningbouwopgave in Nederland?

Op 27 november vindt de Conferentie Netwerkstad Nederland plaats in Den Haag. De verstedelijkingstrategie staat centraal en de bijpassende ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken worden aan elkaar gekoppeld. Marcel Michon, managing partner Buck consultants International licht toe hoe de Netwerkstad bij kan dragen aan de vestigingsvoorwaarden voor internationaal georiënteerde bedrijven. Daarnaast wordt vanuit dat perspectief door Martijn Kooijman (senior beleidsmedewerker economie gemeente Amsterdam) de visie op Amsterdam als onderdeel van Netwerkstad Nederland besproken.

Zie Platform31 voor: Programma en inschrijven.

Voor meer inhoudelijke informatie over de Conferentie Netwerkstad Nederland neem contact op met Marcel Michon, marcel.michon@bciglobal.com, tel. 024-3790222.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Ruimtelijke economie.

Ontvang nieuws van BCI