Bepalen waardepropositie en ontwikkelen internationale marketingstrategie

Norwich Research Park


Opdracht

Het ontwikkelen van een (inter)nationale marketingstrategie met daaraan gekoppeld een waardepropositie voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven

Kern van het project

Norwich Research Park (het ‘Wageningen’ van het Verenigd Koninkrijk) is het brandpunt van Sustainable Health (darmgezondheid, nutraceuticals, bio-informatica, microbiome engineering en plantkunde). Ondanks de internationale wetenschappelijk-technologische excellentie van de zes instituten op het Research Park en de aanwezigheid van interessante bedrijven zijn er in verhouding nog weinig internationale bedrijven op het Norwich Research Park afgekomen. De opdracht was het opstellen van een gerichte marketingstrategie op basis van een detailanalyse in termen van kennis, infrastructuur, bedrijvigheid en onderzoeksprogramma’s, met oog voor betrokkenheid en draagvlak bij alle stakeholders.

Methode

Buck Consultants International is gestart met een detailanalyse van de huidige situatie op Norwich Research Park op basis van deskresearch, persoonlijke interviews en workshops met de belangrijke stakeholders zoals o.a. het management van het research park, universiteit, onderzoeksinstituten en aanwezige bedrijven. In deze fase is telkens de centrale ‘magneet-’vraag gesteld: op basis van welk onderscheidend vermogen moeten (internationale) bedrijven hierop af komen?

Op basis van deze analyse zijn de huidige sterkten en zwakten in kaart gebracht. De resultaten zijn besproken met de stuurgroep en de klankbordgroep. Vervolgens is een waarde propositie (‘value proposition’) opgesteld met daaraan gekoppeld een op maat gemaakt database van bedrijven, die qua activiteiten aansluiten op de speerpunten. De waardepropositie is géén algemene pr-brochure. Met een sterk inhoudelijk verhaal (Welke researchprogramma’s lopen er? Van welke faciliteiten / apparatuur kan gebruik gemaakt worden? Wat is het trackrecord van de betreffende onderzoeksgroep?) zal de interesse worden opgewekt bij Sustainable Health georiënteerde bedrijven en ze verleiden Norwich Research te bezoeken (een voet tussen de deur). Met het in kaart brengen van het huidige bedrijvennetwerk en marketingactiviteiten met daaraan gekoppeld de toekomstige strategie van de stakeholders en de expertise van BCI is een internationale marketingstrategie opgesteld.

Resultaten

Een aantrekkelijke handzame waardepropositie met betrekking tot Sustainable Health (darmgezondheid, nutraceuticals, bio-informatica, microbiome engineering en plantkunde), met daaraan gekoppeld een concrete, realistisch-ambitieuze internationale marketingstrategie. Door de op maat gemaakte waarde propositie en de bedrijvendatabase is een vliegende start gemaakt met de internationale marketing- en acquisitieactiviteiten.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert