Nieuws

City hubs: van tekentafel in een hoog tempo naar realisatie

Centra aan de randen van de stad ten behoeve van de opslag en distributie naar winkels en consumenten worden in hoog tempo gebouwd. Naast de meer traditionele hubs, veelal overslag- en opslagpunten ten behoeve van een specifieke goederenstroom zoals bouw, pakketten en food, komen nieuwe interessante initiatieven van de grond. 

Lees meer

Bedrijventerreinen zijn dé arena voor energietransitie

Naar schatting 60% van het energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats op bedrijventerreinen. De meeste gemeenten en provincies leggen echter bij de energietransitie de focus op grootschalige opwekking van schone energie en verduurzaming van de woonomgeving. Voor hen is het potentieel van energietransitie op bedrijventerreinen nog een niet ontgonnen terrein. 

Lees meer

Externe factoren bepalen steeds meer de investeringsagenda

De regionalisering van de wereldeconomie en de strijd om de ruimte zullen de komende tien jaar zwaar meewegen bij investeringsbeslissingen en locatiekeuzes.

Lees meer

Last Mile Fresh – Amsterdam unieke logistieke oplossing voor versleveringen aan de horeca

In Amsterdam vinden dagelijks ruim 4.000 ritten plaats om de 5.000 horecagelegen-heden te bevoorraden. Daarmee vormen de versleveringen een aanzienlijk deel van de congestie en uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof in de binnenstad. Last Mile Fresh – Amsterdam biedt een oplossing door gebundelde levering met zero-emissie voertuigen en een unieke logistieke samenwerking.

Lees meer

Gemiste kans: Europese Commissie vergeet verduurzaming van Stadslogistiek in Europese Green Deal

Voorlopige resultaten uit onderzoeken van Buck Consultants International tonen aan dat Zero Emissie zones voor stadslogistiek in steden zeer kosteneffectief zijn met een groot effect op klimaat en luchtkwaliteit.

Lees meer

Tot 2030 neemt ruimtebehoefte van bedrijven toe met 5.500 – 9.500 ha en voor kantoren met 3-5 miljoen m2

Rekening houdend met nieuwe productietechnieken en verduurzaming en afhankelijk van de economische groei is tot 2030 5.500 – 9.500 ha bedrijfsruimte nodig (+10-17% t.o.v. 2018) en voor kantoren 3-5 miljoen m2 bruto vloeroppervlak, bovenop de huidige 42 miljoen m2 (+6-11%).

Lees meer

Agenda

Logistiekdag 2020 | Warehousing & Logistieke hotspots

12 februari 2020

Een flinke toename in XXL warehouses en buitenlandse investeerders: het gaat goed met Nederland als vestigingslocatie voor DC's. Hoe kunnen we verder optimaliseren binnen DC's met automatisering, digitalisering en mensen? Welke vestigingsregio's zijn hot? En wat is de keerzijde van de steeds grotere DC's? De verdozing van Nederland zoals het Den Haag wordt genoemd, gaat aan banden gelegd worden. Wat is de impact?

Lees meer

Ontvang nieuws van BCI