Dat is in nog geen 100 woorden de samenvatting van drie onderzoeken die Buck Consultants International uitvoerde voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het onderzoek naar de ontwikkeling van toegevoegde waarde-activiteiten van de Nederlandse zeehavens bracht voor de eerste keer integraal de totale bijdrage van de Nederlandse zeehavens aan de Nederlandse economie in beeld. Het gaat daarbij om directe effecten (werkgelegenheid in de zeehavens zelf), achterwaartse indirecte effecten (bijv. toeleveranciers aan bedrijven in zeehavens) en voorwaartse indirecte effecten. “Bij deze laatste categorie gaat het om de toegevoegde waarde en werkgelegenheid bij Nederlandse bedrijven, die regelmatig producten en diensten afnemen bij bedrijven in zeehavenregio’s. Deze bedrijven zijn ‘afhankelijk’ van afname van industriële halffabricaten, eindproducten en logistieke diensten uit zeehavenregio’s. De berekeningen van de voorwaartse indirecte effecten zijn speculatiever, omdat het lastiger is oorzaak-gevolg effecten in kaart te brengen”, legt Kees Verweij, principal consultant bij Buck Consultants International, uit. De totale integrale waarde van zeehavens voor Nederland bedroeg in 2011 (startpunt: laatst beschikbare basisgegevens) 49 miljard euro, goed voor bijna 400.000 arbeidsplaatsen. Bij de voorwaartse indirecte effecten is duidelijk zichtbaar hoe vooral de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland profiteren van de niet in hun eigen provincies gelegen zeehavens.

Concurrentiefactoren

Voor een quick scan van de concurrentiekracht van de Nederlandse zeehavens vond Buck Consultants International verdieping via clusteranalyses noodzakelijk. In totaal zijn acht clusterkaarten gemaakt (inclusief sterkte/zwakte analyse) van bijv. containers, chemie, agribulk, energie en metaal. De belangrijkste conclusie: de verschillen in clusterontwikkeling ‘over alle zeehavens heen’ zijn groter dan de verschillen in ontwikkeling van de afzonderlijke havens. Kees Verweij: “Tot nog toe wordt er vooral gekeken naar de concurrentiepositie van bijvoorbeeld de Rotterdamse, Amsterdamse en Zeeuwse havens afzonderlijk. In navolging van het topsectorenbeleid is het van minstens zo groot belang om ook te kijken hoe een bepaald cluster kan worden versterkt in álle zeehavens. Van regelgeving tot acquireren van bedrijven en van shared services tot verbeterde achterlandverbindingen.”

Ruimte

Tenslotte heeft Buck Consultants International ook de behoefte aan nieuwe zeehaventerreinen op de lange termijn (tot 2040) in kaart gebracht. Bij het nadenken over versterking van de concurrentiekracht van Nederlandse zeehavens blijkt de fysieke ruimte niet het grootste knelpunt te zijn. Er is nog een kleine 4.000 ha uitgeefbaar (inclusief Maasvlakte II) en alleen in het hoogste groeiscenario zijn er pas in 2028 nieuwe zeehaventerreinen nodig. Voldoende milieu- en geluidsruimte in de zeehavens blijkt de komende jaren cruciaal voor verdere groei. “Het motto voor de komende jaren is een effectieve inzet van de bestaande terreinen. De uitdaging is om innovatief om te gaan met de beschikbare milieu- en geluidsruimte. Daarnaast kan door concentratie van bepaalde activiteiten de synergie en dus ook de ruimteproductiviteit toenemen”, aldus Kees Verweij.

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI