Wereldwijd concentreert de Corona-crisis zich in steden. Blijkbaar is de combinatie van mensen, dichte stedelijke bebouwing en sociale ongelijkheid een ‘vruchtbare’ voedingsbodem voor deze virus-uitbraak. Als social distancing het nieuwe normaal wordt, blijven de steden dan nog wel die gewilde plekken voor mensen, bedrijven en (onderwijs- en culturele) voorzieningen? Dit vraagstuk wordt tijdens dit webinar behandeld. Sprekers zijn o.a. Ernst Kuipers, CEO Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Annius Hoornstra, voorzitter Vereniging van (gemeentelijke) Grondbedrijven.

Tijd: 9:00 uur
Tijdsduur: 60 minuten inclusief Q&A
Deelnamekosten: kosteloos

Onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International, geven vier experts hun mening:

Ernst Kuipers, CEO Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, alom bekend als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg én nauw betrokken bij de binnenstedelijke campusontwikkeling van het Erasmus MC in Rotterdam

Annius Hoornstra, voorzitter Vereniging van (gemeentelijke) Grondbedrijven, directeur Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Zaanstad

Paul Bleumink, managing partner Ruimtelijke Economische Ontwikkeling & Innovatie bij Buck Consultants International

Maarten Hoorn, projectleider Verstedelijking bij Platform 31

Vragen die in het webinar aan de orde komen:

  • Is verdere concentratie van allerlei functies in steden nog wel verantwoord vanuit gezondheids- en sociaal perspectief?
  • Blijven steden met hun campussen en innovatiedistricten de economische en innovatie-motoren van Nederland?
  • Hoe zijn Taipei, Seoul en Singapore in hun stedelijke planning omgegaan met eerdere virusuitbraken?
  • Hoe voorkomen we jarenlange stilstand in woningbouw- en transformatie-opgaven, ook gezien de zeer ongunstige economische ontwikkeling de komende tijd?

Geïnteresseerd in dit webinar?

Meld je aan via claudia.sieben@bciglobal.com o.v.v. ‘Webinar: De Toekomst van de Stad na Covid-19’.

Voor meer informatie neem contact op met René Buck, directeur Buck Consultants International, tel. 024-3790222, rene.buck@bciglobal.com.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Economische ontwikkeling, werklocaties en gebiedsontwikkeling.

 

Ontvang nieuws van BCI