Binnen enkele weken wordt de nationale structuurvisie Infrastructuur & Ruimte door het kabinet-Rutte gepubliceerd.

In een uitgebreid artikel in het vaktijdschrift Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening geven Paul Bleumink en senior adviseur Sandra van Liere aan dat de ruimtelijke ordening uiteraard een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van vestigingslocaties, maar dat voor overige belangrijke locatiefactoren van bedrijven (bijv. omvang markt, beschikbaarheid personeel) de rol vooral indirect is en gelegen in het zorg dragen voor duurzame, concurrerende kwaliteit van de ruimte. "Dit noopt planologen, stedenbouwkundigen en ruimtelijke ordenaars tot een reëel perspectief op (beperkte) maakbaarheid, maar biedt ook volop kansen in termen van faciliteren en stimuleren. De ruimtelijke ordening heeft de complexe taak om een strategische, integrale visie voor de lange termijn te combineren met (no regret) ruimtelijke keuzes en adaptiviteit aan al dan niet voorziene ontwikkelingen", zo schrijven de twee deskundigen. En daarbij bestrijkt de ruimtelijke ordening meer maatschappelijke thema's dan het faciliteren en stimuleren van economische ontwikkelingen. Alhoewel Bleumink en Van Liere zich veel kunnen voorstellen bij de prioritaire positie van de mainports Amsterdam en Rotterdam en de Brainport ZO-Brabant, missen ze vooralsnog onderbouwing van die keuze, de ruimtelijke doorvertaling en financiële consequenties. "Bovendien wordt de economische kracht van Nederland gelukkig door meer regio's gevormd dan alleen deze drie. Denk maar aan de ruimtelijke clusters waar innovatieve topsectoren van Nederland zich concentreren zoals Food Valley rondom Wageningen en Energy Valley in Noord-Nederland".

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI