Berry Roelofs, principal consultant bij Buck Consultants International, geeft aan dat in de nieuwe Europese programma’s ten opzichte van het verleden belangrijke verschillen zijn: “Allereerst meer resultaatgerichtheid en continue monitoring van voortgang. Ten tweede, meer focus op het midden- en kleinbedrijf. Vroeger was deelname van het MKB een wens, nu is het een must. Vaak gaat dat via consortia. Ten derde zijn ook de mogelijkheden voor combinatie van programma’s, de zgn. multifunding, vergroot.”

Om succesvol te zijn is het waardevol om gebruik te maken van een gestructureerde aanpak (‘aanvalsplan’), met als doelen: vanuit de eigen speerpunten bijpassende financiering te zoeken (financial engineering); te investeren in lange termijn relaties/consortia de eigen rol t.o.v. andere partijen (medeoverheden, projecttrekkers/partners, buurregio’s) te bepalen; eigen prioriteiten naar allerlei partners te profileren; zo mogelijk ruimte te houden om snel op nieuwe kansen te kunnen inspelen.

Voorwaarden

Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International, geeft vijf voorwaarden voor een succesvolle aanpak. Naast prioriteiten stellen, moeten gemeenten/provincies een goed team samenstellen waarin inhoudelijke expertise (bijv. op het gebied van high tech, food, health of biobased activiteiten) en Europa-kennis worden gecombineerd. Een belangrijke voorwaarde is ook het mobiliseren van de triple helix, de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, zegt Michon. “Het wordt steeds belangrijker om variatie aan te brengen in het samenwerkingsverband, dat samen een Europees project gaat uitvoeren. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven moeten samen optrekken, soms ‘formeel’ en in andere gevallen ten behoeve van een uitvoeringsprogramma. Dat samen optrekken vindt nog te weinig structureel plaats”. Voor veel projecten is het hebben van een internationaal consortium belangrijk. “Met onze eigen kantoren in Brussel, Frankfurt, Parijs en Londen hebben we makkelijk toegang tot potentiële samenwerkingspartners”. Last but not least, is het betrekken van het MKB bij Europese projecten van belang. “Niet eenvoudig, maar met een zakelijke, ondernemersgerichte aanpak, kom je een heel aardig eind”, zo is de mening van de Europa experts Roelofs en Michon. Mathijs Zwart, directeur van Mathijs Zwart BV, beaamt dit. “Het MKB is ‘cost-driven’ en heeft niet veel financiële ruimte om in projectvoorbereiding te investeren, dus intermediairs spelen hierbij een belangrijke rol”.

Succesvol

De meest succesvolle Nederlandse kennisinstelling op het Europese toneel is de Universiteit van Wageningen. Peter Jongebloed is de Europese subsidie programmamanager. “Het gaat niet zozeer om het binnenhalen van geld, maar om je bestaande programma’s te realiseren. Daar heb je internationale samenwerking voor nodig. Ook voor het MKB is het belangrijk dat het niet alleen gaat om geld, maar om het realiseren van je doelen en om dat te bereiken moet je andere bedrijven en kennisinstellingen betrekken bij je projecten.” Jongebloed ziet de concurrentie toenemen. “In het 7de kaderprogramma hadden we een slagingskans van 30%, maar voor Horizon 2020 gaan we dat niet halen. Dat programma is veel breder geworden, het aantal landen is toegenomen, en de concurrentie is dus ook groter geworden. Nu is de slaagkans soms maar 5%.”

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI