Vastgoedplan Brightlands Chemelot Campus groei en ruimtebehoefte inventarisatie

Provincie Limburg / Chemelot Brightlands Campus


Opdracht

Verkenning van de verwachte groei en ruimtebehoefte van de Brightlands Chemelot Cam-pus, inclusief zorgvuldige afweging van locaties om deze groei te accommoderen.

Kern van het project

De Brightlands Chemical Campus is ontstaan rond het R&D-centrum van DSM, maar telt inmiddels 55 bedrijven met bijna 2.000 arbeidsplaatsen. Het gaat vooral om R&D en pilot-productie van performance materialen, biobased materialen en biomedische materialen. Continuering van de groei van de afgelopen jaren kan niet (volledig) op de huidige Campus plaats vinden.

Methode

Bij de bepaling van de ruimtebehoefte van de Brightlands Chemelot Campus (BCC) in de komende 10 jaren heeft Buck Consultants International eventuele groei van de reeds gevestigde bedrijven bekeken, plus de impact van nieuw aan te trekken bedrijvigheid. Onder die laatste groep vallen starters, verplaatsers uit de regio of de rest van Nederland en internationale ‘vestigers’. De ontwikkeling van al deze doelgroepen is geschetst voor vier scenario’s, die varieerden in economisch marktperspectief voor BCC (hoog, laag) en attractiviteit van de campus (hoog, laag). Voor alle scenario’s zijn prognoses opgesteld voor werkgelegenheid en ruimtebehoefte, waarbij rekening is gehouden met de specifieke (ruimte) wensen van R&D-vestigingen en pilot-productiefabrieken. Voor de totale ruimtebehoefte (afhankelijk van scenario variërend van 22-45 ha bruto) kan nog ‘maar’ 12 ha op de huidige site worden gerealiseerd. Van een longlist van 26 locaties bleven vier finale kandidaten over die op een groot aantal criteria zijn vergeleken. Uiteindelijk bleek locatie ‘De Lexhy’ het beste te scoren. De Stuurgroep heeft dit advies overgenomen. Tijdens het project is ook intensief gecommuniceerd met een klankbordgroep, bestaande uit wijk- en milieuverenigingen.

Resultaten

Een gedegen afgewogen en breed gedragen uitbreidingslocatie voor de Brightlands Chemelot Campus


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert