De eindigheid van olie, kolen en gas maakt de zoektocht naar groene grondstoffen urgent. Dat kan variëren van biomassa om energie op te wekken, het hergebruik van reststromen in de procesindustrie tot groene grondstoffen voor de chemie, farmacie, bouw en andere sectoren. “Vrijwel elke regio in Nederland is bezig plannen en projecten te ontwikkelen", aldus Paul Bleumink. "Het goede is dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden nu gezamenlijk hun duurzaamheidsambities formuleren en tegelijkertijd ook concrete projecten oppakken om daadwerkelijk stappen te zetten. Het is ook goed dat het Rijk in haar innovatiebeleid Biobased Economy als een belangrijke cross over sector ziet, juist omdat in de combinaties van sectoren zoals Chemie, Agro en Food en Energie de sleutel voor succes ligt.” Buck Consultants International heeft in de regio’s Zuidwest-Nederland, Noord-Nederland en Zuid-Holland bijdragen geleverd aan het opstellen van realistische Roadmaps voor de komende jaren, met daarin concrete projecten die bedrijven uitvoeren, met ondersteuning van kennisinstellingen en cofinanciering door overheden. "In onze optiek moeten bedrijven de kar trekken. Zij geven de richting aan waarop kennisinstellingen kunnen anticiperen. Het gaat daarbij om transities bij grote bedrijven in de food en chemie, maar ook om kleine bedrijven die nodig zijn om biobased materialen te gebruiken en om kleinschalig bioraffinage-processen op te zetten. Er wordt nu al hard gewerkt aan het kweken van planten die ingrediënten leveren aan de farmaceutische industrie en aan akkerbouwgewassen (zoals hennep en vlas), die in textiel, bouwmaterialen en verpakkingen worden verwerkt. Maar kansen liggen er zeker ook voor bio afbreekbare verpakkingen, het benutten van bio ethyleen als basis voor plastics, kleurstoffen die vanuit gewassen worden gehaald en de teelt van algen om daar eiwitten uit te halen. Het gaat nu snel met het wetenschappelijk onderzoek, maar gelukkig ook met de toepassingen in bedrijven", aldus Paul Bleumink.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI