Supply chain integratie medische technologiesector na fusie

Opdrachtgever: anoniem


Opdracht

Ondersteuning van twee bedrijven in de medische technologiesector na hun fusie (wereldwijd bereik)

Kern van het project

BCI werd ingehuurd als interim projectleider om twee taken uit te voeren:

  • Managen en ondersteunen van de supply chain integratie van twee bedrijven op meerdere productielocaties, waaronder de opzet van ‘shared services’, de export van farmaceutische producten van meerdere locaties via een 3PL (Third Party Logistics), de integratie van de verschillende orderbeheerprocessen en de implementatie van een hybride distributiemodel dat zowel directe transportstromen als een tweede-echelons ketenstructuur omvat
  • Projectmanagement- en organisatieondersteuning en coaching van medewerkers van de klant om projectmanagementrollen over te nemen
Methode

BCI voerde bedrijfsanalyses en interviews met belanghebbenden uit om de uitgangspositie te begrijpen. Na het opstellen van een actieplan om de doelen te realiseren, zijn medewerkers door ervaren BCI-interimmanagers betrokken om deel te nemen aan meerdere projectmanagementtaken. Ze leerden om de scope en de verwachtingen te managen, verschillende stappen vooruit te denken, risico's en kansen te identificeren, reviews en kwaliteitscontroles te plannen, deliverables te monitoren, beslissingen te documenteren en aannames te valideren. Concreet: het gebruik van projectmanagement hulpmiddelen zoals communicatieplannen, tijdlijnen, businesscases, statusrapporten, actielijsten, documentatie van aannames, storyboards en implementatieplannen. De interim-managers van BCI zorgden er ondertussen voor dat de einddoelen werden bereikt.

Resultaten

Binnen twaalf maanden werd de nieuwe supply chain structuur van het geïntegreerde bedrijf opgezet, een nieuwe documentatiestructuur gerealiseerd, een hybride distributiemodel geïmplementeerd en de totale ‘landed cost’ verlaagd. Binnen enkele weken na het starten van het project, konden medewerkers van onze klant projectmanagementtaken uitvoeren en tussendoelen bereiken.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert