S&OP planning framework voor integrated business planning

Opdrachtgever: anoniem


Opdracht

Ontwikkel een planning framework voor Integrated business planning (Sales, Inventory & Operations model)

Kern van het project

BCI voerde een S&OP assessment uit om de belangrijkste hiaten in processen, organisatie en systemen te bepalen. BCI ontwikkelde een klantspecifieke S&OP-blauwdruk en ondersteunde het implementatieproces met de nadruk op het creëren van betrokkenheid en afstemming tussen belanghebbenden en de uiteindelijke realisatie.

Methode
  • Uitvoeren van locatiebezoeken, procesanalyses en interviews om inzicht te krijgen in de huidige staat van S&OP en de gerelateerde modelvereisten • Ontwikkelen van een conceptueel model voor Sales & Operations Planning
  • Ontwikkelen van het geïntegreerde bedrijfsplanningsmodel en het valideren van het Sales & Operations Planning-model met klantgegevens om de huidige situatie weer te geven
  • Training van de klant in de Sales & Operations blauwdruk
  • Ondersteuning en coaching van de klant in de S&OP-cyclus • Ontwikkelen en aanpassen van rapportages
  • Ontwikkelen van IT-vereisten voor de volgende fase
Resultaten

Ontwikkelde en geïmplementeerde integrale S&OP


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert