Schiphol Preferred Flower Hub

Greenport Aalsmeer, Royal FloraHolland en Schiphol (Cargo)


Opdracht

Het formuleren van een actieplan met als doel het versterken van de positie van de regio Aalsmeer – Schiphol als dé ‘preferred flower hub’ voor Europa.

Kern van het project

Import-sierteeltketens zijn opgebouwd uit een groot aantal schakels (o.a. transporteurs, afhandelaars, carriers, expediteurs). Hierdoor is het belangrijk om een vanuit een gedeeld begrip van kansen en knelpunten te werken aan gezamenlijke verbetertrajecten. Bij de uitvoering van het project is dan ook ingezet op betrokkenheid van belangrijke stakeholders en gezamenlijk nadenken over effectieve maatregelen.

Methode

Startpunt vormde het bepalen van de marktpositie van Nederland (Schiphol) voor sierteelt gerelateerde luchtvracht-importstromen ten opzichte van België (Luik en Brussel) en Duitsland (Frankfurt). Ter verdieping van de analyse van de concurrentiepositie van Schiphol op het gebied van (gekoelde) afhandeling van snijbloemen is, met behulp van metingen van Flowerwatch, de kwaliteit hiervan op de belangrijkste concurrerende luchthavens geanalyseerd. Daarnaast is gekeken naar kosten en beschikbaarheid van overheidsdiensten op het gebied van inspectie en toezicht (e.g. fytosanitaire controles). Tijdens diverse ondernemersavonden zijn de resultaten van de analyses voorgelegd aan belangrijke stakeholders en is gesproken over verbetermogelijkheden voor de concurrentiepositie van de regio Aalsmeer – Schiphol voor import sierteeltketens.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in een concreet actieplan voor de versterking van de positie van de regio Aalsmeer – Schiphol als ‘preferred’ flower hub voor Europa met draagvlak onder betrokken stakeholders. Dit heeft onder meer geresulteerd in een dialoog tussen Royal FloraHolland en Schiphol (Cargo) met het Ministerie I&W, ACN en KLM over de vrachtcapaciteit op top 5 intercontinentale verbindingen inzake import van sierteelt. Aan de hand van het actieplan kunnen de partners gericht werken aan het positioneren van de regio als het beste ‘point of entry’ voor bloemen voor de Europese markt richting buitenlandse kwekers, expediteurs, carriers en de importerende groothandel.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert