Scenario analyse als input voor Europees medische productstrategie

Opdrachtgever: snelgroeiende Europese producent van medische apparatuur


Opdracht

Welke scenario’s zijn voor dit bedrijf het meest haalbaar gegeven de snelle groei die naar verwachting de komende jaren door zal zetten?

Kern van het project

Het uitvoeren van een scenarioanalyse als input voor de totale bedrijfsstrategie voor de komende jaren. De opdracht omvatte de analyse van scenario’s, inclusief de afweging tussen zelf een fabriek opzetten en het uitbesteden van productie, en ook het vergelijken van mogelijke vestigingslocaties voor een toekomstige fabriek.

Methode

In dit project is gestart met een workshopsessie met het team van de opdrachtgever waarin de meest relevante scenario’s zijn gedefinieerd. Omdat het een nieuw, snelgroeiend bedrijf betrof waren er weinig historische gegevens beschikbaar om de analyses op te baseren. Met haar ruime ervaring heeft Buck Consultants International samen met de opdrachtgever aannames gemaakt en scenario’s opgesteld. Ook is een afwegingskader gecreëerd voor de vergelijking tussen het zelf opzetten van een fabriek versus het uitbesteden van productie.

Buck Consultants International heeft vervolgens de gedetailleerde business case voor de toekomstige productiestrategie voor dit specifieke product ontwikkeld, zowel in termen van kosten als in termen van kwalitatieve en risicofactoren. De analyses wezen uit dat voor de langere termijn, wanneer de volumeprojecties waar gemaakt gaan worden, het opzetten van een eigen nieuwe fabriek het voorkeursscenario zal zijn. Deze fabriek zal dan in één van de Oost-Europese landen dienen te worden gerealiseerd. Vanwege de onzekerheid in de vraagvoorspellingen is op korte termijn het uitbesteden van de productie echter het meest gunstig. Dit scenario wordt momenteel in de praktijk geïmplementeerd.

Resultaten

Gebaseerd op de uitkomst van het project is voor de komende drie jaren besloten de betreffende onderdelen te blijven inkopen. Wanneer de groei verder doorzet, staat de realisatie van de nieuwe eigen fabriek op de agenda.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert