Dat is de conclusie uit het onderzoek Greenport Holland Mainport Logistiek. In opdracht van de provincie Zuid-Holland, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben Buck Consultants International, Wageningen UR Food & Biobased Research en Amsterdam Consultants het onderzoek uitgevoerd.

Veertien versstromen in beeld

Food & Biobased Research heeft binnen het onderzoek de supply chains van de belangrijkste veertien plantaardige versstromen in beeld gebracht. Hieronder vallen niet alleen de tuinbouwproducten, maar ook de AGF-akkerbouwproducten (AGF: Aardappels, Groente en Fruit). De onderzoekers hebben de productieomvang van de greenports en andere belangrijke productiegebieden zoals Zeeland, Flevoland en Noord-Brabant geanalyseerd. Zo ook de handelsstromen (import en export). Het in kaart brengen van de veertien versstromen was nog niet eerder op deze manier gedaan. Op basis van deze analyses is door Buck Consultants International een eindrapport samengesteld waarin (logistieke en beleids) aanbevelingen zijn opgenomen, met als doel te komen tot een verbindend logistiek netwerk tussen greenports en mainports.

Extra opstappunten voor binnenvaart

De internationale verbindingen via de mainports zijn belangrijk voor het behoud van de markleiderspositie van de greenports. Door de groeiende containerisatie ontstaan er kansen voor een modal shift van weg naar binnenvaart, onder meer voor de export van akkerbouwgewassen als aardappelen, bollen en uien. Daarnaast kunnen importcontainers met groenten en fruit, bloemen en planten in toenemende mate per binnenvaart doorgezet worden naar het achterland. In Nederland ontbreken nog een paar opstappunten voor de binnenvaart om dit te kunnen realiseren. Lelystad in Flevoland is bijvoorbeeld een kansrijke locatie als opstappunt voor versstromen.

Spoor als verbinding met achterland

Het spoor kan een functie gaan vervullen voor de belevering van het Duitse en Oost-Europese achterland en voor de aanvoer vanuit Spanje. Op de langere termijn is een op vers gespecialiseerde spoorterminal in Zuid-Holland een reële optie. De fytosanitaire controles en regelingen (zogenaamde BIP-zones) belemmeren het gebruik van binnenvaart tussen Rotterdam en onder andere het Noordzeekanaalgebied. Om deze belemmering weg te nemen is overleg op Europees niveau noodzakelijk. Het wegnemen van operationele belemmeringen, zoals dure nachtelijke inspecties op Schiphol en de beperkte openingstijden van sluizen en bruggen, is ook van belang voor de versterking van de positie van de agrofood- en logistieke sector in Nederland.

Mainports – Greenports Netwerk

Het onderzoek is in de afgelopen maanden gepresenteerd in diverse regio’s. “Wat mij daarbij is opgevallen is dat ondernemers uit de Greenports en de Mainports samen concrete projecten willen oppakken om de concurrentiekracht van de draaischijffunctie van Nederland in versketens te versterken”, aldus Paul Bleumink, projectleider van het onderzoek.

Eind augustus/begin september worden ondernemerstafels gehouden in de Regio Rotterdam – Westland – Oostland om concrete adviezen uit te werken. Managing Partner Bleumink: “De belangstelling van ondernemers is groot om mee te denken over de snellere beschikbaarheid van reefercontainers, het verbeteren van de fytosanitaire keuringen, het opzetten van een versshuttle over spoor en het meedenken over de transitie van tuinbouw- en handelsgebieden”. De resultaten worden in oktober aangeboden aan de Minister van Infrastructuur & Milieu.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI