Buitenlandse bedrijven die hier een distributiecentrum neerzetten moeten de mogelijkheid blijven krijgen om belastingafspraken – taxrulings- met de Nederlandse fiscus te maken. “We moeten niet de fout begaan die te verwarren met fiscale routes, die tot doel lijken te hebben belastingen te ontduiken en alles op één hoop gooien”, zegt René Buck, directeur van Buck Consultants International. Hij spreekt vanmiddag op congres van Nederland Distributieland in Amsterdam.

Wil Nederland zijn toppositie als logistiek land handhaven dan is de komende 20 jaren een forse inzet noodzakelijk op Infrastructuur, Innovatie en Inventiviteit, vindt Buck. Ondanks het feit dat de komende jaren de economische groei buiten Europa groter is dan daarbinnen, wordt in Haagse politieke scenario’s voor 2030 rekening gehouden met een 20-40% grotere Nederlandse economie dan nu het geval is.

“Dat betekent aanzienlijk grotere transportstromen. Om die te verwerken zijn niet alleen tientallen miljarden extra nodig voor infrastructuur. Maar er moet ook meer aandacht komen voor middellange termijn innovatie gecombineerd met meer inventiviteit op de korte termijn”, aldus Buck.

“Het onderscheid tussen innovatie en inventiviteit is cruciaal voor de komende jaren. Het is belangrijk om na te denken over innovaties als truck platooning, nieuwe generaties CO2-arme aandrijvingen in voertuigen en meer robotisering. Maar het in de praktijk brengen van inventieve oplossingen om met de huidige infrastructuren en systemen meer capaciteit te realiseren is wel zo belangrijk. Denk aan meer gebruik van spoorvervoer en binnenvaart, slimmere thuisbezorgoplossingen voor internetaankopen en control towers die de informatiestromen bij grote bedrijven efficiënter coördineren."

Concurrentiepositie nog goed

Uit de onderzoeken die Buck Consultants International dagelijks voor buitenlandse locatiezoekende bedrijven verricht, blijkt dat de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van Noordwest-Europese concurrenten nog steeds goed is. Dat blijkt ook uit de wervingsresultaten van Nederland Distributieland en de Netherlands Foreign Investment Agency.

Buck voorspelt dat de beperkte beschikbaarheid van geschikte nieuwe locaties en de kosten daarvan op termijn tegen Nederland gaan werken. Hij is er van overtuigd dat de logistieke regio’s in Nederland (inclusief de grote zeehavens en Schiphol) (nog) gunstigere resultaten bij het werven van buitenlandse bedrijven kunnen boeken door zich beter te verdiepen in de supply chain-structuren, die per industriële sector steeds meer van elkaar gaan verschillen.

Gelijk speelveld?

René Buck plaatst de in Nederland vaak gehoorde pleidooien voor een gelijk speelveld in Europa in perspectief. “Ik weet natuurlijk ook dat de overheidsbijdrage aan Duitse en Belgische zeehavens verhoudingsgewijs groter is dan in Nederland en dat Belgische en Duitse lucht- en zeehavens lagere inspectie- en toezichttarieven in rekening brengen. Maar er is ook een andere kant van de medaille. In het buitenland vinden ze dat de in Nederland gebruikelijke taxrulings neigen naar belastingontduiking, beoordelen ze de Betuweroute als staatsteun voor Rotterdam en klagen ze over het feit dat Schiphol en Air France/KLM vier handen op één buik zijn”.

Discussie Panama Papers

Buck waarschuwt verder voor een te eenzijdig debat naar aanleiding van de Panama Papers: “Nederland biedt voor veel bedrijven die hier een distributiecentrum voor de Europese markt neerzetten, de mogelijkheid tot volkomen legale, meerjarige belastingafspraken, zogenoemde taxrulings. We moeten niet de fout begaan die te verwarren met fiscale routes, die tot doel lijken te hebben belastingen te ontduiken en alles op één hoop gooien. Als we het kind met het badwater wegspoelen dan kost dat banen en leidt dat tot afnemende investeringen in de logistieke en vastgoedsector”.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI