Parkstad Limburg is één van de vijf nationale pilotprojecten in het kader van het programma Mooi Nederland van (voorheen) het Ministerie van VROM. De opgave: regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinmanagement doorontwikkelen tot een krachtige uitwerkingsorganisatie. En dat in een krimpregio met een zeer forse herstructureringsopgave (700 ha, de helft van het aanbod, met als koplopers Kerkrade en Brunssum) en met een onrendabele top van 48 - 64 miljoen euro. Het door Buck Consultants International ontwikkelde stappenplan naar een Regionaal OntwikkelingsBedrijf kent drie stappen. De eerste stap betreft regionale afstemming met locale uitvoering, die deels al loopt. De tweede stap waarmee nu wordt gestart is een Regionale UitwerkingsOrganisatie Parkstad (RUO). Aansturing en coördinatie van de herstructurering vindt regionaal plaats, daadwerkelijke uitvoering is nog vooral een locale aangelegenheid. Wel is er sprake van financiering, projectontwikkeling en ondersteuning voor uitvoering op Parkstadniveau. Vervolgens wordt, zo is het streven van alle partijen, de finale stap gezet naar een Regionaal OntwikkelingsBedrijf (ROB).

Thema's

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI