Het bezuinigen op allerlei subsidies heeft bij de overheid geleid tot een zoektocht naar nieuwe financieringsvormen voor het realiseren van haar economische ambities. “De gedachte aan revolverende middelen is logisch en trouwens ook niet nieuw”, zegt Paul Bleumink, managing partner bij Buck Consultants International. “Overheden werken al wel vaker met leningen, deelnemingen of garantiestellingen”. Los van de gezonde gedachte dat de overheid bij gebleken succes geld terug krijgt, is met name bij provincies de aandacht voor revolverende fondsen ook gegroeid om de vele miljoenen, die verdiend zijn met aandelenverkoop in Nuon en Essent, uit de handen van Minister van Financiën Dijsselbloem te houden.

Praktijk

Buck Consultants International werkt in Groningen, Friesland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland aan fondsvormingstrajecten op het gebied van innovatie, technologie, duurzame energie en natuur & recreatie. Bleumink: “De centrale vragen zijn: wat wil je bereiken en is er een witte vlek in het aanbod voor de doelgroepen? Het gaat om het ontwikkelen van een meer marktgericht instrumentarium, zodat effectieve besteding van middelen gegarandeerd is. Revolverende fondsen kunnen daarbij een rol spelen”. Bij het opzetten van dit soort fondsen zijn tal van barrières te overwinnen. Jaap Bovens, senior adviseur Buck Consultants International: “Bij een fonds met maatschappelijke doelen zoals de productie van meer duurzame energie of een innovatiever bedrijfsleven is er altijd een spanningsveld tussen de maatschappelijke effectdoelstellingen en de financiële rendementsdoelstellingen. Anders gezegd, je probeert de dominee, die partijen wil helpen, te verenigen met de bankier, die zijn geld terug wil zien. Van belang is te beseffen dat het inzetten van revolverende middelen geen garantie betekent dat alle middelen terug komen. Bovendien moet je je afvragen of bij voorbeeld bij het ondersteunen van technologische start-ups een bescheiden subsidie niet efficiënter, sneller en beter werkt dan het omslachtige traject van een revolverend fonds. De beheerskosten voor een fonds moeten overigens ook niet veronachtzaamd worden”.

Omslag

Het inzetten van revolverende middelen vraagt, zowel ambtelijk als politiek-bestuurlijk, een omslag in denken en handelen. Van subsidie gedreven en doelgericht wegzetten van middelen, naar investeringsgericht inspelen op kansen die zich voordoen. Bij de uitwerking van fondsen, is krachtenbundeling met het Rijk (topsectoren) en Europese Unie (o.a. Jessica, Europese InvesteringsBank) mogelijk, waarbij de slagkracht en het beoogde economische effect groter zijn. “Het opzetten van revolverende fondsen begint met politieke discussies over wat wil je wanneer bereiken. Vervolgens is er veel financiële techniek nodig om zo’n fonds in goede banen te leiden”, aldus Bleumink en Bovens.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI