Concurrentiekracht Nederlandse Mainport en Greenport - Platform Green meets Port

Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Opdracht

Ondernemers uit de Mainport en de Greenport vertegenwoordigen sterke en innovatieve versketens die op wereldschaal concurreren. Om de sterke internationale positie van Nederlandse bedrijven te handhaven worden knelpunten en kansen geïdentificeerd. Om hier gezamelijk met bedrijfsleven en overheid werk van te maken.

Kern van het project

Het oprichten van een ondernemersplatform met daarin vertegenwoordigers uit alle onderdelen van belangrijke versketens. Het platform richt zich op het voorbereiden en opstarten van gezamenlijke acties en projecten om de concurrentiekracht van Nederlandse versketens te versterken.

Methode

Op basis van de inbreng van bedrijven uit versketens tijdens vijf ondernemersbijeenkomsten heeft Buck Consultants International het ondernemersmanifest ‘Green Meets Port’ samengesteld. Naast de oprichting van het ondernemersplatform waarin topondernemers discussiëren over ontwikkelingen in (toekomstige) ketens zijn hierin acties en projecten opgenomen aan de hand waarvan versketens versterkt kunnen worden. Vervolgens heeft Buck Consultants International het traject rond de oprichting van het ondernemersplatform voor haar rekening genomen, waarbij BCI thans de secretarisfunctie vervult. Daarnaast heeft het bureau een rol in het voorbereiden en opstarten van projecten. Deze hebben onder andere betrekking op de optimalisatie van douane- en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit -processen, kansrijke toepassingen van digitalisering en big data en het versnellen van de inrichting van een synchromodaal logistiek netwerk.

Resultaten

Ondernemersplatform waarin topspelers uit Nederlandse versketens zijn vertegenwoordigd en samenwerken aan het versterken van de concurrentiekracht van Nederlandse versketens door gezamenlijk projecten te starten.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert