Innovatie-districten, campussen, broedplaatsen, incubators…. het barst van de initiatieven om innovatieve bedrijven de juiste plek en werkomgeving aan te bieden. Daarbij gaat het om ‘hardware’ (aantrekkelijk gebied, adequate gebouwen) én ‘software’ (innovatie-ecosystemen, begeleiding en financiering start-ups). Wat zijn de (on)mogelijkheden en risico’s om dit volledig door vastgoedontwikkelaars- en -beleggers te laten doen? Wat is de rol van overheden?

Inspirerend en interactief programma onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International met:

  • Bert Kip, CEO Chemelot Campus. Chemelot is een snelgroeiende volwassen campus in Sittard-Geleen gericht op duurzame chemische processen, circulaire en biomedische materialen. Het vastgoed – inmiddels meer dan 100.000 m2 bvo – is in handen van een gezamenlijke BV van de provincie, gemeenten en DSM.
  • Chiel van Dijen, Commercieel Directeur Kadans Science Partners. Grootste ontwikkelaar en exploitant van inspirerende bedrijfs- en kantoorgebouwen voor techbedrijven met ook laboratoria en cleanrooms. Actief in ontwikkeling van innovatie-ecosystemen. Nu al op 10 plaatsen in Nederland, niet alleen op universitaire campussen in bijv. Leiden, Wageningen en Utrecht, maar ook actieve ontwikkeling van innovatie-omgevingen in Breda, Rijswijk en Helmond.
  • Maurice Horsten, directeur Bossche Investerings Maatschappij. De BIM is een 100% publieke investeringsmaatschappij, die bedrijfshuisvesting realiseert voor startende, innovatieve ondernemers. Succesvolle gebouwen/communities als Jamfabriek, Grasso en de De Gruyterfabriek zijn volop in bedrijf en de BIM is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe innovatiedistrict gericht op ICT en data in de Bossche Spoorzone.
  • Ida Haisma, Directeur Stichting Leiden BioScience Park. De ontwikkeling van het Leiden BioScience Park gaat snel (100 ha, 18.000 medewerkers, 180 bedrijven). Gebouw- en gebiedsontwikkeling vindt in nauwe samenwerking met publieke én private partners plaats.

 

Geïnteresseerd in deze Provada bijeenkomst?

Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden. Deelname via deze link.

Voor het volledige programma zie Provada.

Voor meer informatie neem contact op met René Buck, directeur Buck Consultants International, tel. 024-3790222, rene.buck@bciglobal.com.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Commercieel vastgoed en Innovatie & Clusters

 

Ontvang nieuws van BCI