Projectplan Smart Mobility - Smart Freight Transport Safety

SmartwayZ.NL


Opdracht

Het uitwerken van een projectplan en opstart van activiteiten voor de implementatie van Smart Mobility-toepassingen in Noord-Brabant, die specifiek gericht zijn op verkeersveiligheid van vrachtverkeer.

Kern van het project

Door de snelle ontwikkelingen naar connected en autonoom rijden komen in nieuwe voertuigen steeds meer systemen beschikbaar die een bijdrage (kunnen) leveren aan het terugdringen van incidenten en ongevallen. Dit zijn systemen die direct ingrijpen om een aanrijding te voorkomen (zoals een noodremsysteem), systemen die de alertheid van de chauffeur verbeteren of systemen die ingezet kunnen worden om chauffeurs te trainen. Het project moet de versnelde implementatie van deze systemen stimuleren en gebruikservaringen en leerervaringen in beeld brengen.

Methode

In nauwe samenwerking met de projectorganisatie van SmartwayZ.NL, aanbieders van “smart” systemen voor de verkeersveiligheid in de logistieke sector, verzekeraars en logistieke bedrijven is een projectplan voor Brabant uitgewerkt. Hiervoor is o.a. een overzicht opgesteld van de beschikbare diensten en systemen die logistieke bedrijven kunnen toepassen.

Resultaten

Het ontwikkelde projectplan voorziet in een actieve participatie van koplopende Brabantse logistieke bedrijven, die beschikbare systemen en diensten gaan benutten en daarmee een voorbeeld kunnen vormen voor andere bedrijven in de regio. De leereffecten worden bij de koplopers in kaart gebracht, waarna de aanpak wordt opgeschaald naar een bredere doelgroep van logistieke bedrijven in Brabant.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert