Optimalisatieplan voor het totale transportnetwerk

Producent van bulk- en verpakte chemicaliën


Opdracht

De klant is een grote producent van bulk- en verpakte chemicaliën met een verkoopvolume van meer dan 2 miljard euro, transportstromen van 8 fabrieken en 9 magazijnen naar meer dan 12.000 ship-to locaties in heel Europa. Het transportbudget omvat 25 miljoen euro per jaar en er zijn 87 vervoerders die de transportactiviteiten uitvoeren.

 • Optimaliseer het totale transportnetwerk en optimaliseer het aantal vervoerders
 • Bepaal de laagste totale transportkosten binnen vooraf ingestelde servicedoelstellingen, terwijl het totale aantal transporteurs en de transportmanagementinspanning worden geminimaliseerd, de doorlooptijdvereisten worden gehandhaafd en de basisvoorwaarden zoals betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit worden gehandhaafd
Kern van het project

BCI heeft transportdata vergaard, een RFQ gefaciliteerd en diverse relevante scenario’s geanalyseerd. Uiteindelijk is een minder complexe en lagere kostenstructuur voor de cliënt gerealiseerd.

Methode
 • Verzamelen van gegevens met betrekking tot transportstromen, service en kosten over de huidige transportverbindingen om als basissituatie te fungeren
 • Per locatie bepalen van de vereisten voor productbehandeling en transport
 • Achterhalen van concurrerende transportkosten om een vergelijking op basis van scenario’s mogelijk te maken. Deze transportkostenbasis vertegenwoordigde de samengevatte kosten van alle transportverbindingen in het supply chain-netwerk
 • Optimalisatie van het huidige transportnetwerk door het beoordelen van multi-drop potentieel, het overslaan van zones, line haul oplossingen, consolidatie / deconsolidatie-aspecten, virtuele consolidatiemogelijkheden en harmonisatie van de serviceniveaus
 • Op basis van de basiskosten, de vereisten en het geoptimaliseerde netwerk werd een shortlist van transportbedrijven gevraagd om op alle (of een deel van de) transportverbindingen een offerte te maken. BCI gebruikt een geavanceerde tool - TenderTool - die complexe wiskundige transportkostenberekeningen met veel variabelen mogelijk maakt. TenderTool wordt mogelijk gemaakt door ControlPay, één van de partners van BCI
 • Na ontvangst en verwerking van alle offertes en mogelijkheden van de vervoerders, heeft BCI meerdere scenarioanalyses uitgevoerd op basis van regio / land, transportverbinding en modaliteit om het verbeterpotentieel voor onze klant te begrijpen en het aantal vervoerders te optimaliseren
 • Tijdens verschillende workshops werden deze analyses gebruikt om te beslissen over de volgende stappen. De vervoerders die de meest aantrekkelijke en haalbare oplossingen aanboden, werden uitgenodigd voor de contractonderhandelingen die werden gefaciliteerd door BCI
 • Selectie van vervoerders
 • Ondersteuning bij het opstellen van de intentieverklaringen en de contracten
Resultaten

Het transportoptimalisatie- en carrieroptimalisatieinitiatief leidde tot verbeterde controle door de vermindering van het aantal vervoerders van 87 naar 15, wat de management- en administratieve inspanningen aanzienlijk verminderde. De doorlooptijden en kwaliteit zijn daarbij niet negatief beïnvloed. Totale jaarlijkse kostenreductie: 16% (4M euro).


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert