Optimale internationaliseringsstrategie van een medisch technologisch bedrijf

Opdrachtgever: Amerikaans medisch technologisch bedrijf met producten in Amerika


Opdracht

Wat is het ideale roll-out plan voor de lancering van het nieuwe product in Europa?

Kern van het project

Het ontwikkelen een roll-out plan voor het betreden van de Europese markt en het bepalen van de operationele strategie van het bedrijf in Europa en in kaart brengen van vereisten vanuit wet- en regelgeving.

Methode

Buck Consultants International heeft in een eerste fase alle voor de internationalisering relevante bedrijfsfuncties binnen dit bedrijf geïnterviewd (Supply Chain, Commercial, Market Acces, Regulatory, Quality, Finance, etc.). Vervolgens zijn, op basis van ervaring in deze markt, de belangrijkste trends en ontwikkelingen in Europa in kaart gebracht en best practices van soortgelijke bedrijven bij nieuwe productintroducties beschreven.

De resultaten van de interviews en het onderzoek van Buck Consultants International zijn inout geweest voor een strategische workshop waarin alle relevante functies van het bedrijf vertegenwoordigd waren op managementniveau. In deze tweedaagse workshop is de strategie voor de Europese lancering op hoofdlijnen vastgesteld en is bepaald welke hiaten er nog bestonden. Voor deze hiaten is een plan opgesteld om de benodigde informatie zo snel mogelijk te verzamelen en de strategie te finaliseren.

Resultaten

De strategie is door het bedrijf uitgevoerd en heeft geresulteerd in een succesvolle marktlancering in Europa. Op basis van dit succes is het bedrijf vervolgens overgenomen door een grote speler in de medische markt.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert