Optimale distributie footprint

FMCG-klant


Opdracht

Netwerkanalyse voor optimale distributie footprint in Azië voor een FMCG-bedrijf

Kern van het project

BCI heeft een netwerkanalyse uitgevoerd om het logistieke netwerk van onze klant te optimaliseren voor kosten, service en risico, rekening houdend met de te verwachten groei en de omstandigheden in de opkomende Aziatische markten.

Methode
  • Kick-off waarin overeenstemming met de diverse stakeholders is gecreëerd ten aanzien van de afbakening, de doelen, de toekomstige strategie en de projectmanagement organisatie
  • Analyse van alle relevante data inzake kosten, volumes, groei, processen en systemen, die verzameld zijn in samenwerking met de cliënt Huidige productie-en distributienetwerk is gemodelleerd en gevalideerd met de klant. In deze fase zijn ook diverse voorstellen gedaan ten aanzien van alternatieve scenario’s / netwerkstructuren
  • Benchmarking van de wijze waarop concurrenten de fysieke supply chain in APAC hebben ingericht
  • Vaststellen van de (te onderzoeken) scenario’s, waarna deze zijn gemodelleerd en geanalyseerd met behulp van SC Guru. Uiteraard zijn er diverse gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de robuustheid van de oplossing te testen
  • Ter afronding zijn de resultaten gepresenteerd en heeft BCI een roadmap samengesteld om de transitie van het huidige naar het nieuwe netwerk stapsgewijs te kunnen maken
Resultaten

De cliënt heeft de netwerkwijzigingen geïmplementeerd en een overall kostenbesparing van 10% gerealiseerd. In de opkomende markten zijn additionele distributiecentrum-locaties geïdentificeerd die voor een verdere groei zouden kunnen zorgen.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert