Optimaal Europees distributienetwerk door Supply Chain Strategie

Opdrachtgever: anoniem


Opdracht

Bepaal het optimale distributienetwerk in Europa voor een recent gefuseerde farmaceutisch bedrijf.

Kern van het project

BCI heeft een distributienetwerk model gecreëerd, gebruikmakend van supply chain modelleer software, marktkennis en zelf ontwikkelde databases ten aanzien van arbeidskosten, vastgoedkosten, risicofactoren, lead times en transportkosten.

Methode

Distributienetwerkanalyse

BCI heeft het huidige distributienetwerk vergeleken met meerdere alternatieve scenario’s. Deze scenario’s omvatten onder andere het openen en/of sluiten van magazijnen, het verplaatsen van fabrieken en/of distributiecentra, gevoeligheidsanalyses ten aanzien van arbeids- en transportkosten vanwege de continu veranderende economische omgeving, lead time onzekerheden en relevante risicobronnen.

Resultaten

De resultaten van de distributienetwerkanalyse toonden aan dat een transformatie van het huidige 20-dc-netwerk naar een 4-dc-netwerk het meest voordelig was. Er viel een totale kostenbesparing van 15-18% te realiseren zonder dat dit het risicoprofiel van het bedrijf negatief beïnvloedt. Ieder magazijn levert in de toekomst producten naar meerdere landen, terwijl alle eisen ten aanzien van farmaceutische compliance en eisen ten aanzien van wet- en regelgeving in acht worden genomen.

De besparingen in het voorgestelde distributienetwerk konden onder andere worden gerealiseerd vanwege het consolidatiepotentieel, het verplaatsen van magazijnen naar lagere lonen landen in Europa en de lagere transportkosten die kunnen worden gerealiseerd door schaalvoordelen aan de inbound kant. Ten slotte adviseerden de consultants van BCI om een RFP-proces in gang te zetten om de beste partners te vinden voor het uitvoeren van het opnieuw ontworpen logistieke netwerk.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert