Opkomst en toekomst analyse voor bedrijfshuisvesting mega DC's Arnhem-Nijmegen

Provincie Gelderland


Opdracht

Analyse van de opkomst en toekomst van megadistributiecentra (Mega DC) en beantwoording van de vraag of in de regio Arnhem-Nijmegen in de komende jaren voldoende ruimte voor dit soort distributiecentra beschikbaar is.

Kern van het project

De laatste jaren valt er in Nederland een snelle groei te constateren van megadistributiecentra, gedefinieerd als distributiecentra met een omvang van minimaal 40.000 m2 (de grondkavel is doorgaans 6 ha of meer). Deze grote distributiecentra worden gebruikt door retailers / on-line shops (bijvoorbeeld Primark, Bol.com, Action), producenten / brandowners (bijvoorbeeld Tesla, Michael Kors), logistieke dienstverleners (bijvoorbeeld Rhenus en DB Schenker) en logistieke vastgoedontwikkelaars (zoals Goodman en Prologis), die dergelijke gebouwen voor meerdere gebruikers ontwikkelen. De meeste mega dc’s worden gerealiseerd in Brabant en Limburg.

Methode

Buck Consultants International heeft op basis van desk research en interviews met logistieke vastgoedontwikkelaars en beleggers 8 drijfveren voor schaalvergroting onderkend en die op hun robuustheid voor de komende 5-10 jaren beoordeeld. De conclusie is dat verwacht mag worden dat de trend naar schaalvergroting c.q. megadistributie zich zal voortzetten. De aantrekkelijkheid van een mega dc wordt gevormd door de voordelen van schaalgrootte (hogere effectiviteit; lagere kosten door efficiency), het inspelen op specifieke logistieke wensen (bijv. ruimte voor afhandeling van returns bij e-fulfilment) en veranderingen in supply chains (bijv. verschuiving voorraad van winkels naar dc). (Midden) Gelderland kan hiervan profiteren, maar dan moeten er ook geschikte bedrijfslocaties voor die centra zijn. Uit analyse van BCI is gebleken dat er in de regio Arnhem-Nijmegen puur kwantitatief (aantal hectaren) gezien voldoende ruimte voor logistieke activiteiten aanwezig is dan wel zal worden gerealiseerd. Maar de beschikbaarheid van grote kavels (meer dan 8 ha) is aan de (zeer) magere kant. Dit betekent dat de mogelijkheden om in de regio Arnhem-Nijmegen adequaat in te spelen op de groei van mega dc’s gering zijn. Wil de regio toch inspelen op deze trend dan zal snel bekeken moeten worden:

  • of binnen de huidige voor logistiek beschikbare terreinen herverkaveling naar grote kavels mogelijk is.
  • of binnen de voor andere clusters beschikbare terreinen geschikte mogelijkheden zijn te maken om grote logistieke vestigingen te huisvesten (vooralsnog lijken deze mogelijkheden beperkt).

Mochten deze opties geen soelaas bieden dan is realisatie van (een) nieuwe bedrijfslocatie(s) voor grootschalige logistiek het overwegen waard.

Resultaten

Heldere schets van opkomst en toekomst van megadistributiecentra en uitstekend bruikbare analyse van de daadwerkelijke ruimte in Arnhem-Nijmegen om grote distributiecentra te kunnen huisvesten.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert