Je wilt als gemeentebestuur concreet CO2 verminderen en je benoemt de logistieke sector als speerpunt. Buck Consultants International wordt gevraagd als partner om concrete initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen en het programma te monitoren. De Nijmeegse projecten zijn gericht op efficiënter beleveren van de binnenstad, bedrijventerreinen en de regio. In totaal 10 projecten zijn of worden opgezet, allemaal unieke samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onderling of bedrijven en de gemeente. Succesvolle voorbeelden zijn Combipakt (bundeling van pakketten op bedrijventerrein TPN-WEST), LinX van Cornelissen Transport (duurzame bevoorrading supermarkten) en Binnenstadservice (milieuvriendelijke belevering van 140 winkels in de binnenstad). Nijmegen ziet bovenstaande projecten en bedrijven als een eerste stap in het streven om in 2012 20 procent CO2-reductie te realiseren. De komende jaren wordt het aantal maatregelen dat gericht is op verduurzaming dan ook uitgebreid. De gemeente werkt bijvoorbeeld aan verschoning van het eigen wagenpark, duurzaam aanbesteden en hoogwaardig openbaar vervoer. Deze en andere energiebesparende maatregelen moeten er uiteindelijk toe leiden dat de gemeentelijke organisatie in 2020 klimaatneutraal is.

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI