Dit zijn drie conclusies van een uitgebreid onderzoek van Buck Consultants International, gesponsord door de Paris Region Economic Development Agency (Frankrijk), Flanders Investment & Trade Agency, Wallonia Export & Investment, BOM (Brabant) Foreign Investments en het Britse Locate in Kent. Het onderzoek bestond uit deskresearch met aanvullend 24 unieke interviews met Chief Technology Officers (CTO) en Global R&D-directeuren van multinationals actief in de sectoren life sciences, high tech en ICT. De volgende bedrijven zijn geïnterviewd:

  • Life sciences: Celgene, Johnson & Johnson, Lilly, Lundbeck, Merck, Pfizer, Sanofi, Teva
  • High tech: Boeing, BYD, Canon, General Electric, Hitachi, Mitutoyo, Siemens, Xerox
  • ICT: Fujitsu, IBM, Intel, Microsoft, SAP, Symantec, Wipro, Xilinx

Groei van R&D

De wereldwijde uitgaven aan R&D groeien nog steeds, ondanks de economische neergang die in sommige gebieden van de wereld plaats vindt. Waar R&D uitgaven in Europa relatief stabiel blijven, zijn de uitgaven in de Asia-Pacific landen met 10% toegenomen tussen 2011 en 2013. Met name de grote life science en high tech bedrijven geven minder uit aan hun Europese R&D centra, terwijl dit bij ICT-bedrijven juist het tegenovergestelde is. Mathijs Pronk, senior adviseur Buck Consultants International: “De grote internationale bedrijven investeren minder in de ontwikkeling van fysieke R&D centra in Europa, maar zetten meer in op consolidatie”. Gezamenlijke R&D programma’s en open innovatie vereisen geen groter aantal onderzoekscentra. Het BCI-onderzoek toont aan dat binnen de R&D wereld een splitsing zichtbaar wordt tussen R(esearch) locaties en D(evelopment) locaties. De research locaties worden gekozen op basis van wetenschappelijke excellentie in een regio en de aanwezigheid van hoogopgeleid talent. Development locaties worden gekozen door divisies of ‘business lines’ binnen bedrijven en focussen op de opkomende markten in Azië en Latijns Amerika.

Actie

Europa boet aan aantrekkelijkheid in voor het aantrekken van R&D centra. In het meest gunstige geval houden bedrijven in de drie sectoren de omvang van hun Europese R&D centra stabiel. Het merendeel van de geïnterviewde life sciences bedrijven geeft daarbij aan dat hun Europese R&D centra zullen krimpen. Bijna alle bedrijven benadrukken het belang van nationaal beleid bij het bevorderen en behouden van een gunstig R&D vestigingsklimaat: het is immers niet alleen een concurrentiestrijd tussen bedrijven, maar ook tussen landen. De belangrijkste elementen in een succesvol nationaal R&D beleid moeten volgens de bedrijven zijn: publieke investeringen in R&D (instituten en programma’s), fiscale voordelen en subsidies en een aantrekkelijke arbeidsmarkt met makkelijke toeging voor hoogopgeleid internationaal talent.

Toekomstig R&D landschap

Er zijn maar een beperkt aantal (sector-overschrijdende) R&D hot spots in de wereld. Voorbeelden zijn New York, Tokyo, Shanghai en California. In Europa gaat het om Londen – Cambridge – Oxford en de metropool Parijs. Daarnaast zijn er meerdere gespecialiseerde R&D satellieten te vinden. Voorbeelden in Europa zijn Basel – Zürich op het gebied van life sciences, Dublin en verschillende Franse steden zoals Grenoble, Toulouse en Sophia Antipolis op het gebied van high tech en Scandinavie (Stockholm en Helsinki) op het gebied van ICT.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI