Nieuwe conceptontwikkeling Mainport Schiphol

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Infrastructuur en Water


Opdracht

Gerichte analyse en aanbevelingen met betrekking tot de relatie tussen de economische structuur van de brede Schipholregio, en de optimale bijdrage van het luchtvaartnetwerk van Schiphol aan deze structuur.

Kern van het project

Het Rijk zet in op het verbinden van de ontwikkeling van Schiphol met de Ruimtelijk Economische Ontwikkeling van Nederland (en de luchthavenregio zelf). Dit vraagt om een gezamenlijke en integrale visie op de manier waarop de groei van het netwerk van Schiphol en de Ruimtelijke Economische Ontwikkeling van de regio (en Nederland) elkaar kunnen versterken.

Methode

In samenwerking met de opdrachtgevers, Schiphol en (nationale en regionale) stakeholders heeft een stapsgewijze analyse plaatsgevonden van de uitstralingseffecten van Schiphol naar specifieke toplocaties en clusters in de metropoolregio Amsterdam en Nederland. Daarnaast is gekeken naar dilemma’s, kansen en bedreigingen die zich voordoen in de beoogde ontwikkeling van het luchtvaartnetwerk van Schiphol, wat deze kunnen betekenen voor de kansrijke locaties en clusters in de regio en heel Nederland.

Resultaten

De analyse liet zien dat de economische betekenis van Schiphol vooral in de Noordvleugel en in de Westelijke zone van de Randstad groot is. Als de Mainport Schiphol blijvend haar positie wil versterken als stuwend element van de nationale economie, dan is in het (toekomstig) beleid meer aandacht nodig voor een sterkere focus (in marketing en productontwikkeling) op specifieke (top)locaties en clusters. Daarnaast is het van belang om voor onderscheidende internationale segmenten van clusters na te gaan met welke internationale regio’s er directe verbindingen bestaan (passagiers en vracht) en of de relatie met die (directe) buitenlandse bestemmingsregio’s en de metropoolregio Amsterdam versterkt kunnen worden.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert