Niels Peters

Senior Consultant

Kerkenbos 10-31
6501 BL Nijmegen, Nederland

Niels Peters is econoom met ruime ervaring in projectuitvoering, projectmanagement en strategische beleidsadvisering voor overheden. Deze ervaring zet hij in op diverse themavelden met een economische inslag zoals de next economy, circulaire economie, duurzaamheid en innovatie en verkeer en vervoer. De projecten waaraan hij heeft gewerkt, kennen een complexe dynamiek tussen burgers, overheden en zowel commerciële- als maatschappelijke organisaties. Het werken met kaders, het berekenen van effecten (via de beproefde MKBA systematiek), het beargumenteren van voor- en nadelen, het voorleggen van keuzes spelen hierbij een belangrijke rol.

Eén van de sterke punten van Niels is zijn talent om op basis van inhoudelijke expertise als verbindende schakel te fungeren tussen de verschillende belanghebbenden binnen een project of programma. De combinatie van inhoud en zijn organisatorische kwaliteiten worden ingezet om het besluitvormingsproces in goede banen te leiden. Middels content, maar ook meedenken via een prettige communicatiestijl helpt hij projecten en doelen van opdrachtgevers verder in het proces.