Nederland is met ruim 1,7 miljard ton aan vervoerde goederenvervoer per jaar één van de belangrijkste draaischijven voor de bevoorrading van de bijna 500 miljoen Europese burgers. De zeehavens Rotterdam en Amsterdam vormen samen en met de luchthaven Schiphol de belangrijkste knooppunten op deze draaischijf. Daarnaast is Nederland op het gebied van bijvoorbeeld agri-food en health care één van de leidende productielocaties in Europa. Nederland is dus groot op het gebied van goederenvervoer, maar hoe ontwikkelt zich onze rol op het gebied van de logistiek aansturing en afhandeling?

Dit was voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog een vraagteken en aanleiding om Buck Consultants International te vragen om een aansprekend vormgegeven Monitor Logistiek en Goederenvervoer op te stellen. De wens was om een integraal cijfermatig overzicht te verkrijgen van de stand van zaken van logistiek in Nederland plus de internationale positie van Nederland in de mondiale logistiek. De Monitor is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd. Het Ministerie heeft BCI gevraagd deze Monitor op te stellen omdat het adviesbureau zowel de goederenvervoer statistieken op haar duimpje kent als bedrijven in de praktijk ondersteund met verbeteringen in hun logistieke proces. Projectleider Kees Verweij: “We hebben de waarde van de logistieke functie van Nederland onderbouwd en zo laten zien dat deze logistieke functie van veel grotere waarde is voor Nederland dan alleen uitgedrukt in vervoersvolumes”.

De Monitor bestaat uit 46 indicatoren die in kaart zijn gebracht, en bevestigt het beeld dat de logistieke sector essentieel voor de concurrentiepositie van Nederland is. Een voorbeeld: in Nederland zijn medewerkers in logistieke functies te vinden bij een breed scala aan organisaties. Naast bij logistieke dienstverleners werken er ook medewerkers in logistieke functies bij de industrie, de bouw, groot-en detailhandel en restaurants en ziekenhuizen. In 2012 hadden 793.000 mensen, oftewel 9% van alle Nederlanders, een logistieke functie. In 2010 waren er dat nog 766.000 mensen. De groei van het aantal werknemers met een logistieke functie was hiermee 3,5% in 2010-2012. De totale werkgelegenheid in Nederland groeide met 0,4% in dezelfde periode, dus de werkgelegenheid in logistieke functies kende een hogere dan gemiddelde groei. Bovendien blijken er bijna twee maal zoveel Nederlanders een logistieke functie te hebben dan als je alleen naar de sector Vervoer en Opslag (416.000 mensen) zou kijken.

Zoals uit de Monitor blijkt, wordt Nederland ook internationaal gezien als een topspeler voor logistiek. Nederland staat tweede op de mondiale logistieke ranglijst van de Wereldbank uit 2014. Ook in andere internationale logistieke ranglijsten scoort Nederland hoog, en stijgt het de laatste jaren op de rankings. Minister Schultz van Haegen (Ministerie van I en M) stelt in reactie op de Monitor dan ook de investeringen in de Topsector Logistiek te willen continueren: “We moeten de groei van het goederenvervoer niet alleen opvangen met meer en betere infrastructuur, maar ook door een efficiëntere logistiek: meer bundeling van goederenstromen, hogere beladingsgraad van vrachtwagens, treinen en schepen en het beter benutten van al deze vervoersopties. Het doel is een betere logistiek, met relatief minder vrachtwagenkilometers en CO2-uitstoot. Hoogwaardige logistiek waarmee Nederland toonaangevend blijft.” Minister Schultz wil Nederland met de Topsector Logistiek profileren op ‘kennisintensieve logistiek’: het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en op grote schaal toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Ook wordt ingezet op het terugdringen van regeldruk, voldoende en goed gekwalificeerde werknemers en de strategische acquisitie van bedrijven en goederenstromen.

De resultaten van de Monitor Logistiek en Goederenvervoer zijn voor iedereen vrij beschikbaar op de website van de Rijksoverheid. Kees Verweij, Principal Consultant bij BCI: “Dat is echter niet alles. In de Monitor hebben we vooral de focus gelegd op de concurrentiepositie van Nederland in logistiek en goederenvervoer. Maar er is meer, zo hebben we bijvoorbeeld ook data verzameld over de positie van verschillende provincies en regio’s. Dat vormt een goede basis om naast het Ministerie ook provincies en regio’s te ondersteunen met het pakken van de kansen die de sector logistiek hen biedt.”

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI