Twee maanden geleden stemde een meerderheid van de Britse bevolking vóór het verlaten van de Europese Unie. Weliswaar reageerden de financiële markten onmiddellijk negatief en is de Britse politiek blijvend veranderd, het Verenigd Koninkrijk is nog immer ’s werelds vijfde grootste economie en Londen nog altijd één van de grootste financiële centra. Wat betekent Brexit voor in Groot-Brittannië gevestigde bedrijven en wat zijn de kansen en bedreigingen voor Nederland?

Voor zowel veel Britse bedrijven als in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Amerikaanse, Aziatische en Europese bedrijven is de Brexit een zeer belangrijke gebeurtenis. De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gaan nog zeker twee jaren duren, maar in de tussentijd is er grote onduidelijkheid. “Veel bedrijven gaan niet een paar jaar lang wachten op resultaten van een onduidelijk onderhandelingsproces”, zo verwacht René Buck, directeur Buck Consultants International.

Brexit expert

Buck Consultants International hield terdege rekening met een Brexit. Al vóór de referendumdatum van 23 juni jl. voerde Buck Consultants International een onderzoek uit onder in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Europese hoofdkantoren van Amerikaanse bedrijven. Vóór de Brexit gaf één derde van de geïnterviewde bedrijven aan haar huidige vestigingsplaats te heroverwegen; één op de 8 bedrijven meldde waarschijnlijk haar Europese hoofdkantoor te verplaatsen. Bij een verplaatsing van het Europese hoofdkantoor is Nederland favoriet (genoemd door 61%), gevolgd door Ierland (45%) en Zwitserland (45%) – bij een keuze van top-3 landen.

Deze resultaten gaven al vóór de uitslag van het referendum de onrust bij bedrijven aan. Buck: “Aan de door ons bureau gehouden Brexit-webinars hebben honderden bedrijven uit de hele wereld deelgenomen. We hebben speciaal voor onze corporate klanten en relaties een Brexit Contingency Plan gemaakt. Daar is grote interesse voor.” Door het onderzoek en spreekbeurten over de gevolgen van de Brexit wordt BCI als een echte Brexit-expert gezien. In nationale media (De Volkskrant, FD, BNR Nieuwsradio, Trouw, regionale omroepen, etc.), maar ook in bijvoorbeeld in een aan de Brexit gewijd artikel in het Amerikaanse zakenblad Forbes, wordt BCI genoemd als een deskundige op dit gebied. Presentaties op grote congressen in Londen, Philadelphia en Amsterdam staan op stapel.

Brexit Contingency Plan

Het Brexit Contingency Plan kent drie stappen. De eerste stap is een Brexit Impact Assessment naar wat de omzet- en financiële consequenties van de Brexit kunnen zijn. Met name bedrijven die mogelijkerwijs hoge importtarieven (Britse export naar EU) tegemoet kunnen zien (bijv. auto’s 10%, medicijnen 5%, sommige financiële producten 40%) of die gevoelig zijn voor pan-Europese regelgeving (bijv. voedsel, farmaceutische produkten, telecom) zullen dit Assessment moeten maken. En dat geldt ook voor financiële instellingen, die mogelijkerwijs het recht op ‘passporting’ verliezen (na registratie en goedkeuring door Britse financiële autoriteiten, kunnen bijvoorbeeld probleemloos bankfilialen in alle EU landen worden opgezet). Een tweede stap bestaat uit een Review of the current European Footprint based on Scenario Analyses. Daarbij gaat het om het ontwikkelen en beoordelen van scenario’s (bijv. status quo; uitbreiding elders; gedeeltelijke verplaatsing). Een mogelijke derde stap is dan Find a new location.

Nederland

Als deze derde stap aan de orde is, heeft Nederland kansen, zo schat René Buck in: “Kansen zijn er op het gebied van Europese hoofdkantoren van Amerikaanse en Aziatische bedrijven, omdat die nu eenmaal een voorkeur hebben voor een vestigingsplaats binnen de Europese Unie. Nederland heeft dat soort kantoren veel te bieden. Financiële instellingen zullen niet in grote getale naar Nederland komen. Ons financiële centrum Amsterdam stelt daarvoor op Europese schaal te weinig voor en heeft ook een relatief kleine pool aan financiële specialisten. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven die zowel een fabriek in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland hebben, zullen bij Europese uitbreidingsplannen nadrukkelijker de Nederlandse fabriek in ogenschouw nemen. Goede contacten van de Netherlands Foreign Investment Agency, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en gemeenten met in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven die ook substantiële activiteiten in Groot-Brittannië hebben, kunnen tot meer werkgelegenheid leiden”.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI