Het nationaal congres ‘De Strijd om de Ruimte in de Stad’ brengt stedenbouwkundigen, planologen, stadsontwikkelaars, beleidsmakers, vastgoedontwikkelaars, -investeerders bij elkaar om concrete acties te formuleren om de urgente stedelijke opgaven met spoed om te zetten in de realisatie van woningen, kantoren- en bedrijfsruimte en voorzieningen.

Buck Consultants International en PropertyNL organiseren gezamelijk dit congres. Het belang van dit congres wordt onderstreept door de actieve bijdrage van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren.

René Buck, directeur Buck Consultants International en Wabe van Enk, hoofdredacteur PropertyNL zijn de dagvoorzitters van de bijeenkomst.
 

 

Het programma ziet er als volgt uit:
10:15 – 10:20


Welkom door dagvoorzitters René Buck, directeur Buck Consultants International &
Wabe van Enk, hoofdredacteur PropertyNL

10:20 – 10:50


Congresopening ‘De Strijd om de Binnenstedelijke Ruimte’
Hans de Boer, Voorzitter VNONCW

10:50 – 11:20


Spanningen in de binnenstedelijke bouwopgaven Co Verdaas,
Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling

11:20 – 11:50


Internationale concurrentiepositie van steden

  • Pieter Hendrikse, CEO JLL
  • Jeroen Nijland, directeur Netherlands Foreign Investment Agency
  • Frank van Oort, Hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie,
    Erasmus Universiteit Rotterdam
11:50 – 12:15


De opgave in de praktijk - Eindhoven: op weg naar oplossingen Heleen Aarts, CEO Amvest

12:15 – 13:30


Lunch

13:30 – 14:30


Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren met presentatie
en interview

14:30 – 15:00


Gemengde woon-werkmilieus: waarom-waar-hoe? Daan Zandbelt, Rijksadviseur
voor de Fysieke Leefomgeving

15:00 – 15:30


Pauze

15:30 – 15:50


Stedelijk afwegingskader sectorale claims Paul Bleumink, Managing Partner,
Buck Consultants International

15:50 – 16:30


Slotdebat: Nationaal Urgentie Programma Stad

  • Desiree Uitzetter, voorzitter NEPROM
  • Dick van Hal, voorzitter IVBN
  • Jos Melchers, Directeur Gebiedsontwikkeling, gemeente Rotterdam
16:30 – 17:30 Netwerkborrel

 

Zie PropertyNL voor: Inschrijving.

Voor meer inhoudelijke informatie over het congres ‘De Strijd om de Ruimte in de Stad’ neem contact op met René Buck, rene.buck@bciglobal.com, tel. 024-3790222.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Ruimtelijke economie.

Ontvang nieuws van BCI