Masterplan locatieontwikkeling brengt Smart Logistics & Smart Industry samen

Gemeente Tilburg


Opdracht

Ontwikkel voor het in Tilburg gelegen bedrijventerrein Wijkevoort een (ruimtelijk-economisch) concept én masterplan om dit terrein te ontwikkelen tot een duurzaam, modern en innovatieve locatie voor logistieke dienstverlening.

Kern van het project

Centrale vraag is hoe dit nieuwe terrein (80 ha) te ontwikkelen en te positioneren als innovatieve logistieke bedrijvenlocatie. Op een integrale manier, dat wil zeggen met natuur en groen in het concept en niet alleen maar als randvoorwaarde.

Methode

Met haar kennis van de logistieke sector, locatie-ontwikkeling én de (veranderende) wensen van bedrijven heeft Buck Consultants International de basis gelegd voor een uitdagend masterplan waarin smart logistics en smart industry een logische plek vinden. Maar dit nieuwe werklandschap kent ook vijf ruimtelijke principes, die gedetailleerd zijn uitgewerkt: identiteit; veilig bereikbaar; flexibel in gebruik; klimaatadaptief; energieneutraal.

Resultaten

Een uitdagend masterplan, waarin doelgroepen, een omvattend concept en ‘doorvertaalde’ ruimtelijke principes zijn geïntegreerd in een aantrekkelijk en breed gedragen visie.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert