Marktanalyse en economische impact nieuw bedrijventerrein

Gemeenten Den Bosch, Bernheze en Oss en Provincie Noord-Brabant


Opdracht

Onderbouwing van de ontwikkeling van een nieuw logistiek bedrijventerrein met grote kavels om de snelle groei van grootschalige distributiecentra te kunnen faciliteren.

Kern van het project

Ondanks dat er in de regio Noordoost-Brabant en omliggende regio’s nog behoorlijke voorraad is van uit te geven bedrijventerreinen, is het aanbod van grote kavels (groter dan 10 ha) in Zuidoost-Nederland schaars. BCI biedt actueel inzicht in de marktontwikkelingen in de logistiek (forse schaalvergroting) en de vraag naar grote kavels afgezet tegen huidig en beschikbaar komend aanbod.

Methode

Door data over verschillende typen logistieke bedrijven te combineren heeft BCI de logistieke vastgoedmarkt gedetailleerd in beeld, inclusief de trends in diverse sectoren (mode, elektronica, food, retail). De achterliggende trends in goederenketens, onder meer door e-commerce, zijn de drijvende krachten achter de grote vraag naar logistiek vastgoed. Door die vraag af te zetten tegen het aanbod is bepaald hoeveel nieuw logistiek terrein ontwikkeld moet worden.

Uit de analyses is gebleken dat er in Zuidoost-Nederland een tekort gaat ontstaan aan grote kavels en dat het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein (Heesch West) op die markt kan inspelen, onder voorwaarde dat ook aandacht wordt besteed aan een duurzame invulling van het terrein en een investeringsagenda voor de opwekking van duurzame energie (op restruimtes van het terrein en op daken van grote logistieke centra). Daarnaast is er een visie ontwikkeld hoe terreinen een rol kunnen spelen in de energietransitie. BCI heeft daarvoor verschillende partijen (beleggers, netbeheerders, energiemaatschappijen, et cetera.) bijeengebracht.

Resultaten

De haalbaarheid van het grote (logistieke) bedrijventerreinen Heesch West is onderbouwd en hebben de opdrachtgevers na vele jaren van discussie het vertrouwen gegeven om de plannen duurzaam te gaan realiseren.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert