In het kader van het Europese programma The Economics of Ecology and Biodiversity (TEEB) ontwikkelden Buck Consultants International, LUZ Architecten en Fabrique - in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken - een tool waarmee de baten van natuur in de stad kunnen worden berekend. Jaap Bovens, senior-adviseur Buck Consultants International legt uit: “De TEEB-Stad tool is vooral een praktisch rekenprogramma, waarmee de maatschappelijke waarde van natuur op basis van kengetallen concreet in beeld kan worden gebracht. Vooral in het begin van planvorming bij projecten is dat inzicht in maatschappelijke baten zeer nuttig.”

Met de via internet toegankelijke tool kan iedereen een quick scan berekening uitvoeren naar de waarde van groene en blauwe maatregelen in een project. Zo leveren 100 woningen met een groen dak een energiebesparing van 8.000 m3 per jaar. Omgerekend over 30 jaar is dat 50.000 euro contante waarde. Ander voorbeeld: honderd bomen in een stadswijk zorgen voor een fijnstof-afvang van 10 kg per jaar. Dat levert over 30 jaar een baat op van 62.000 euro contante waarde.

Voor meer informatie zie:
www.youtube.com/watch?v=djq5N8zLtlA
www.teebstad.nl

Heeft u een concrete situatie/project, waarin de realisatie van natuur van 'ongrijpbare' waarde is? Dan is de korte ’TEEB-Stad leerweg’ interessant, waarin deelnemers getraind worden op de mogelijkheden van dit instrument, en deze vervolgens ook met ondersteuning door een BCI-expert in de concrete praktijk wordt toegepast.

Meer weten over dit item?

Stel uw vraag aan onze expert

Ontvang nieuws van BCI