De investering is een uitwerking van de Economische Agenda Zuidvleugel 2020 (EAZ 2020), die namens de provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Holland Rijnland, Stadsgewest Haaglanden, gemeente Den Haag, Stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam en regio Midden-Holland is uitgebracht. Paul Bleumink, managing partner van Buck Consultants International, was nauw betrokken bij het opstellen van de Economische Agenda en bij de vertaalslag naar programma’s en projecten, waarvan de financiering nu ook is geregeld.

Proces

Gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de provincie Zuid-Holland noemt de nu gezette stappen belangrijk: “Ten eerste om de inhoud, omdat we de groeipotenties in kansrijke sectoren actief bevorderen met concrete projecten. Ten tweede omdat in de Zuidvleugel nooit eerder overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zo nauw hebben samengewerkt aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma”. In totaal gaat het om een investering van 72 miljoen euro. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de Zuidvleugel nemen gezamenlijk de helft van dit bedrag voor hun rekening; de provincie Zuid-Holland en verschillende gemeenten in de regio investeren 27 miljoen euro.

In navolging van ander regio’s in Nederland krijgt de Zuidvleugel ook een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM. “Het is de bedoeling dat de ROM zich gaat bezighouden met het versterken van het innovatief vermogen van de Zuid-Hollandse economie, de financiering van innovatieve bedrijven en internationale marketing en acquisitie. Daarmee kunnen we ook echte daadkracht tonen”, aldus Veldhuijzen.

Projecten

De investeringen in projecten en programma's sluiten aan bij de vier strategische hoofdopgaven uit de Economische Agenda Zuidvleugel 2020:

  • Transitie Havenindustrieel complex: Het havenindustrieel complex (HIC) wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot het grootste, meest moderne en meest duurzame petro- chemie- en energiecomplex van Europa. Investering: 31,2 miljoen euro.
  • Transitie Greenports: In de Zuidvleugel liggen geheel of gedeeltelijk vijf Greenports, met een toegevoegde waarde en werkgelegenheid vergelijkbaar met de mainports Rotterdam en Schiphol. Om ook in de toekomst concurrerend te blijven is productinnovatie en de verbetering van de ruimte- en energie-efficiency onontbeerlijk. Investering: 9,9 miljoen euro.
  • Campusontwikkeling: De Zuidvleugel kent een relatief groot aantal locaties waar kennisintensieve bedrijvigheid en kenniswerkers zijn geconcentreerd rondom een universiteit, kennisinstituut of groot bedrijf, zoals de campussen in Delft (TIC Delft), Leiden (Bio Science Park) en in Rotterdam (onder andere de Erasmus Universiteit). Deze locaties werken als katalysatoren van innovatie en bedrijvigheid. Investering: 30,8 miljoen euro.
  • Kennisintensieve zakelijke dienstverlening: De IT-sector is sterk en divers vertegenwoordigd in de Zuidvleugel onder andere door cross-sectorale innovatieprojecten waardoor ICT in de Zuidvleugel een (inter)nationaal herkenbaar merk wordt. Investering: 145 duizend euro.

Op de vraag welke projecten over pakweg 3 jaar echt gerealiseerd moeten zijn, noemt Veldhuijzen de campussen. “We moeten de innovatiekracht en groeipotentie van creatieve ondernemers en hun vaak nieuwe technologiegedreven bedrijven echt aan de Zuidvleugel weten te binden. De campussen moeten daarvoor de perfecte omgeving bieden”.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI