Kansen voor een railterminal in de regio Zwolle

Gemeente Zwolle en Port of Zwolle


Opdracht

Het in kaart brengen van de mogelijkheden en haalbaarheid van een railterminal voor goederenvervoer in de regio Zwolle.

Kern van het project

De regio Zwolle fungeert als het logistieke scharnierpunt tussen de Randstad en Zuid-Nederland aan de ene kant en Noord-Nederland, Noord-Duitsland en Scandinavië aan de andere kant. De regio is goed ontsloten via snelwegen en over het water, maar een mogelijkheid voor gebruik van het spoor ontbreekt.

Methode

De haalbaarheid van een railterminal is onderzocht op basis van interesse van marktpartijen. Enkele verladers en dienstverleners uit de regio hadden concrete interesse in spoorvervoer, terwijl andere partijen op de langere termijn kansen zagen. BCI heeft een selectie gemaakt van de meest geschikte vestigingsplaatsen voor een terminal, en daarnaast de kansen voor realisatie in kaart gebracht.

Resultaten

Het project geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden voor een nieuwe railterminal in de regio op een strategisch niveau, en biedt concrete aanknopingspunten voor verdere acties.


Meer weten over deze case?

Stel uw vraag aan onze expert