De economie verandert snel. Nieuwe technologieën, globalisering en andere maatschappelijke uitdagingen zorgen voor een nieuw pallet aan economische initiatieven, maar wat zijn de ruimtelijke consequenties? En passen deze binnen bestaande wet- en regelgeving?

Op donderdag 20 juni vindt het seminar ‘Kan het? Mag het?’: nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen in relatie tot wet- en regelgeving plaats in Amsterdam, georganiseerd door Buck Consultants International in samenwerking met Kennedy van der Laan.

In dit seminar staat vooral de vraag centraal of initiatiefnemers van economische ontwikkelingen aan de voorkant van het ontwikkelproces voldoende nadenken over juridische en maatschappelijke consequenties. Consequenties waarvan als gevolg de plannen moeten worden aangepast, de uitvoering vertraging oploopt en daardoor extra kosten met zich meebrengt. Dit kan toch anders, dit kan toch op voorhand toch beter?

  • Waar dien je als ontwikkelaar van economische initiatieven nu eigenlijk rekening mee te houden?
  • Hoe zorg je voor een robuust plan dat kan rekenen op draagvlak in de maatschappij?
  • Welke spelregels kom je tegen in het ontwikkelproces? Denk aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking en de PAS-regeling.

Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International is de dagvoorzitter van het seminar. Margreet Verwaal en Barend Bekamp, beiden adviseur bij Buck Consultants International, geven een overzicht van goede economische onderbouwingen van een plan, ingegeven vanuit de omgeving, trends en de ruimtelijke impact van de ontwikkeling. De spelregels die u in de ontwikkeling tegen komt, worden vanuit het omgevingsrecht toegelicht door Anita Nijboer, advocaat omgevingsrecht bij Kennedy van der Laan.

Tijd: 15.00 - 17.30 uur
Deelnamekosten: gratis
Locatie: Molenwerf 16, Amsterdam

Voor meer informatie neem contact op met Margreet Verwaal, adviseur Buck Consultant International, tel. 024-3790222, margreet.verwaal@bciglobal.com.

Aanmelden kan door een e-mail incl. contactgegevens te sturen naar claudia.sieben@bciglobal.com. De doelgroep voor dit seminar zijn beleidsmedewerkers economie, ruimtelijke ordening en milieu bij gemeenten, provincies regionale samenwerkingsverbanden en Rijksoverheid. Buck Consultants International zal uw verzoek om deel te nemen matchen met de beoogde doelgroep voor dit seminar. In een bevestigingsemail ontvangt u meer informatie over de technische details.

Voor activiteiten van BCI op dit terrein: Ruimtelijke economie.

Ontvang nieuws van BCI