Wikken en Wegen is een nieuwe aanpak die helpt bij besluitvorming voor investeringen in infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid op gemeentelijk schaalniveau. De methode is door CROW samen met een zestal vooraanstaande adviesbureaus ontwikkeld en getoetst. BCI adviseur Jaap Bovens is als MKBA expert gecertificeerd voor het uitvoeren van de aanpak.

De aanpak bestaat uit twee stappen “wikken” en “wegen” die beiden tijdens een aparte werkmiddag met de verschillende stakeholders worden doorlopen.

Het is een relatief licht instrument dat goed in de beginfase van een projectontwikkeling kan worden ingezet. Wat Wikken en Wegen sterk maakt is dat in deze aanpak het daadwerkelijke vraagstuk centraal staat. Door dit proces gezamenlijk met de verschillende stakeholders in twee stappen te doorlopen ontstaan er nieuwe inzichten (met veelal slimme combinaties) en een transparant proces richting afweging van verschillende oplossingsmogelijkheden. Van de verschillende oplossingsmogelijkheden worden de te verwachten effecten “live” in orde grootte in beeld gebracht, zodat er met de betrokkenen een gezamenlijke meerwaarde wordt verkend op basis van proportionaliteit en overkoepelende haalbaarheid.

BCI kan als Wikken en Wegen adviseur meerwaarde bieden indien het mobiliteitsvraagstuk zich begeeft op het snijvlak met:

  • Gebiedsontwikkeling en werklocaties
  • De waarde van natuur in de stad (ontwikkelaar TEEB-Stad tool)
  • Energietransitie in de regio (ontwikkelaar aanpak)
  • Goederenvervoer en stadsdistributie

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI