De analyses van daadwerkelijk ruimtegebruik van bedrijven was jarenlang gebaseerd op oude ruimtecoëfficiënten (voor elke bedrijfstak aantal m2 per werknemer). Door een nieuwe innovatieve koppeling van databestanden kan Buck Consultants International nu veel beter inzicht verschaffen in het ruimtegebruik van bedrijven, onder het motto ‘haarscherpe regionale foto’s zijn het fundament voor betere ruimtebehoefte-prognoses’.

Het feit dat veel bedrijventerreinprognoses in Nederland gebaseerd zijn op oudere data, soms zelfs van 15 jaar geleden, vormde voor Buck Consultants International de start van een zoektocht naar een totaal nieuwe werkwijze. Met behulp van het Kadaster slaagde BCI er in een koppeling te maken tussen 4 datasystemen: het werkgelegenheidsregister LISA; Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG); Basis Registratie Kadaster (BRK) en typen werklocaties (niet alleen de ‘officiële’ bedrijventerreinen volgens IBIS).

Nieuwe antwoorden

Wat kan nu beter en actueler? Neem een provincie als Noord-Brabant als voorbeeld:

  • actueel inzicht in ruimtegebruik van alle bedrijventerreinen in Noord-Brabant, maar ook per (COROP) regio of individuele gemeente
  • inzicht in ruimtegebruik per sector (bijv. food) per deelregio of gehele provincie
  • welk deel van de bedrijven en werkgelegenheid in een bepaalde sector is gevestigd op bedrijventerreinen en welk deel niet (binnen of buiten gebouwde kom)
  • op welke terreinen en in welke gemeente vindt de meeste dynamiek plaats in aantal bedrijven en arbeidsplaatsen (totaal en per sector)
  • inzicht in ontwikkeling in de tijd: neemt ruimtegebruik toe of af, wat zijn de trends per regio en/of sector
  • inzicht in kwaliteitsniveau van bedrijventerreinen, door betere koppeling met leeftijden van gebouwen en gerealiseerde transacties

Paul Bleumink, managing partner, die leiding gaf aan het BCI/Kadaster team met o.a. BCI consultants Jordi Hubers en Ralf Olsder, over deze innovatie: “BCI is de enige partij in Nederland die een door het Kadaster gevalideerde methodiek heeft ontwikkeld om op juiste wijze kadastrale gegevens op kavelniveau te vertalen naar betrouwbare en regio-specifieke terrein-quotiënten voor sectoren en regio’s. De interesse van provincies, metropoolregio’s en gemeenten in deze nieuwe aanpak is dan ook groot, omdat eindelijk met goede én actuele data kan worden gewerkt”.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI