Innovation Districts, Innovatieparken, Campussen, Science Parks, Clusters, Delta’s, Valleys, het kan innovatie-Nederland niet gek genoeg zijn om nieuwe etiketten te plakken op concentraties van bedrijven, gebieden of gebouwen, die ruiken naar innovatie, groei en succes.

Ook de vastgoedsector doet hier graag aan mee: een paar gebouwen waar wat ICT-bedrijven zitten heet al snel een ICT-campus, ouderwetse onderwijsgebouwen worden neergezet als onderwijscampus, de hele Amsterdamse binnenstad (en volgens Amsterdammers eigenlijk heel Amsterdam ....) zou één grote innovatiezone zijn.

Als ik probeer het kaf van het koren te scheiden zijn twee dimensies van belang: het schaalniveau van een initiatief (nationaal, regionaal, stedelijke zone, terrein, gebouw) en de vraag of het niet-sectorgebonden is of juist wel (in dat laatste geval noemen we het een cluster). Op regionaal niveau hebben we dus niet-sectorgebonden ecosystemen (denk aan Silicon Valley, dat in wel tien bedrijfstakken groot is) of Brainport Eindhoven, een regionaal cluster dat zich richt met name op de hightech sector. Stedelijke zones hebben we eveneens in twee smaken: deze zogenaamde innovatiedistricten kunnen niet-sectorgebonden zijn (Amsterdamse binnenstad, Strijp-S in Eindhoven) of juist wel (voorbeeld: Liverpool Life Sciences Quarter). Gaan we naar het terreinniveau dan hebben we allereerst campussen, waarbij één of meerdere kennisdragers de kennismagneten vormen (universiteit of academisch medisch centrum, maar ook grote R&D-centra van bedrijven, die open, op samenwerking gerichte innovatie nastreven! Een voorbeeld van een brede, niet sectorgebonden campus is bijv. het Amsterdam Science Park. Voorbeelden van op één technologiecluster gerichte campussen zijn – de namen zeggen het al – het Leiden Bio Science Park en de High Tech Campus Eindhoven.

Tot slot kennen we innovatiegebouwen, zoals incubators (voor start-ups) en accelerators (ook voor doorstarters), wel of niet met een focus op één technologiesector.

Professionele vastgoedpartijen die in de wondere wereld van R&D, innovatie, ecosystemen en clusters hun slag willen slaan kijken vooral naar ontwikkeling- en investeringsmogelijkheden op terrein- en gebouwenniveau. Dit zogenaamde innovatievastgoed is aantrekkelijk omdat er meer technologie start-ups komen, die een professionele omgeving zoeken.

Aan de andere kant zijn de huren niet geweldig hoog en is er – vanwege de doorstroming – altijd een risico van leegstand. Bovendien zijn investeringen in en exploitatie van gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten vaak lastig. Toch neemt de interesse van vastgoed-Nederland in dit soort innovatievastgoed toe. Ontwikkelaars van R&D-centra van grote bedrijven (voorbeelden zijn Hurks, Dura Vermeer) leren de fijne kneepjes van dit soort gebouwen met complexe installaties en sommige vormen van partnership met de opdrachtgevers zijn ook echt innovatief (bijv. inzake eigendom en beheer van laboratoriumfaciliteiten). Daar waar beleggers zich lang afzijdig hielden van investeren in dit soort innovatie-vastgoed (Kadans was jarenlang de enige ontwikkelaar/investeerder op dit gebied), groeit de interesse. Zo is er een Nationaal Campus Vastgoedfonds in de maak (zie Vastgoedmarkt december 2016) en verkent een internationale investeringsmanager een Europees Science Park Fonds.

Mijn verwachting is dat innovatievastgoed over 10 jaren een nieuwe asset class is geworden, net zoals logistiek vastgoed, hotels en parkeergarages zich van ‘raar’ vastgoed tot regulier vastgoed hebben ontwikkeld. Anders gezegd, wie wil innoveren in vastgoed kan ook denken aan innovatie-vastgoed. En daar kunnen die leuke proptech-apps en nieuwe diensten prima in worden toegepast.

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI