De energietransitie raakt zo’n 66.000 bedrijven en 309.000 banen direct dan wel indirect in Noord-Holland. Dat blijkt uit een analyse van kansen en bedreigingen door Buck Consultants in opdracht van de provincie Noord-Holland.

De energietransitie heeft een grote impact op maatschappij en economie. Het gaat om een verandering van een energie-intensieve economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een energieduurzame circulaire economie op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Noord-Holland heeft op dat gebied een grote opgave met energie-intensieve clusters als zeehavens, Schiphol, glastuinbouw, datacenters en Tata Steel.

Maar tegelijkertijd biedt de energietransitie juist ook nieuwe economische kansen voor deze clusters, zoals nu al gebeurt met het benutten van geothermie door glastuinbouw bij Agriport.

De provincie ondersteunt de transitie op korte termijn door onderzoek en financiering van innovaties binnen diverse thema’s. Daarnaast verkent zij de mogelijkheden hoe op de lange termijn in te spelen op de energietransitie met de Routeplanner Energietransitie 2050. Deze heeft tot doel dat de provincie in 2050 energieneutraal is.

Denken in tussenoplossingen

Het rapport stelt vast dat de energietransitie doorwerkt in de hele economie.

Ook moet de overgang plaatsvinden bij lopende processen, dat maakt het soms extra moeilijk. Buck Consultants pleit dan ook om niet alleen in eindoplossingen te denken, maar ook in tussenoplossingen. Dat faciliteert de geleidelijke overgang van bestaande naar nieuwe processen.

Aan de andere kant kan het soms verstandig zijn grote stappen in een keer te zetten, om grote innovaties niet in de weg te staan. Tot slot is de transitie alleen te bereiken door samen te werken. Geen enkele ketenpartner krijgt dat alleen voor elkaar. Door goed samen te werken is de energietransitie niet allen een opgave maar ook een economische kans.

Buck Consultants werkte 8 cases uit om beter te kunnen inzoomen op kansen en bedreigingen.

Het gaat om Datacenters, Offshore Wind, Tata Steel, Glastuinbouw, Bouweninstallatie, Transport en Logistiek, Haven van Amsterdam en Schiphol.

De provincie gebruikt het rapport als bouwsteen voor de op te stellen Omgevingsvisie 2050.

Thema's

Ontvang nieuws van BCI