Op advies van de Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen (Commissie Noordanus) besloten in 2008 overheden en bedrijfsleven de handen ineen te slaan om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren. Doel: een goed vestigingsklimaat op deze bedrijventerreinen (in totaal 6.500 ha) terugbrengen én voorkomen dat er steeds nieuwe bedrijventerreinen moeten worden aangelegd.

Stand van zaken

Nu, vijf jaar later, moet worden geconstateerd dat er nog weinig terecht is gekomen van deze aanpak. Sandra van Liere, senior adviseur bij Buck Consultants International: “De economische crisis gooit roet in het eten. Overheden bezuinigen op herstructureringsbudgetten en bedrijven zijn voorzichtig met geld uitgeven. De marktdruk, vaak de aanzet om een terrein op te knappen, is er op veel plaatsen niet”. De komende jaren verwacht Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, waar 13 bij herstructurering betrokken regio’s en regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten, weinig verbetering. “Het is lastig om een breed draagvlak onder de bedrijven op een bedrijventerrein te krijgen. Veel ondernemers leggen terecht de prioriteit bij het door de crisis loodsen van hun bedrijf. Daardoor wordt het probleem van achteruitgang van gebouwen, bereikbaarheid en openbare ruimte echter alleen maar groter”.

Nieuwe aanpak

“De tijd van grote herstructureringsmasterplannen is voorbij. Het gaat er nu vooral om met ondernemers die iets zoeken, omdat ze groeien of echt een huisvestingsprobleem hebben, maatwerkoplossingen te bedenken. De aanpak van de provincie Gelderland is een goed voorbeeld. Initiatieven van bedrijven en regio’s vormen het aanknopingspunt voor een resultaatgerichte werkwijze”, vindt Sandra van Liere. Deze zgn. organische aanpak is één van de zes handvatten die Buck Consultants International ontwikkeld heeft om vraag en aanbod op de bedrijventerreinenmarkt weer enigszins in balans te krijgen. Een uitvoerige toelichting op deze zes handvatten staan in een artikel van de hand van Sandra van Liere, dat recentelijk is gepubliceerd in het juli/augustus nummer van ROmagazine.

Thema's

Meer weten over dit item?

Ontvang nieuws van BCI